- Annonse -

E6 – den strakaste vei’n

Selv om åpningen av den nye stamvegen mellom Trondheim og Stjørdal først finner sted neste år, har Trondheimsparsellen av prosjektet allerede begynt å ta form.

- Annonse -

Om et par måneder åpner den nye gangbrua på Rotvoll som vil bli et landemerke for alle som kommer inn til byen nordfra.

BEGYNNER Å TA FORM: Hovedvegnettet i Strindheimkryssområdet ble åpnet 3. oktober 2012, nesten ett år før opprinnelig planlagt. .(Foto: Statens Vegvesen/Erling Skjervold)

E6 Trondheim-Stjørdal består av to delparseller – fra Nidelv bru til Grillstad i Trondheim og fra Værnes til Kvithammar i Stjørdal.

Hensikten med Trondheimsparsellen er å etablere en ny hovedinnfartsåre i Trondheim Øst. Parsellen skal fungere som en fortsettelse av Nordre avlastningsveg østover. Nordre avlastningsvei ender i dag ved Pirbrua.

Når Strindheimtunellen åpner i april 2014 er det forventet at trafikken i Innherredsveien vil halveres.

Åpen dag

For de som ønsker å vite mer om arbeidet som foregår ved Møllenberg og Strindheim inviterer Statens Vegvesen til åpen dag den første tirsdagen i hver måned.

Prosjektkontoret ligger i Strandveien 40 på Lademoen. Kontoret er åpnet for publikum mellom 15 – 17.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: