KVT-elever vil redde unge jenter fra barneekteskap

Årets elevaksjon ved Kristen Videregående Skole på Tiller retter fokus mot barneekteskap i Asia. Torsdag 7. desember inviterer elevene til julekonsert.

Av Jan Vestre 

-En julekonsert er en fin måte å kunne spre budskapet om årets aksjon på. Samtidig skaper det et sosialt “event” utenom ordinær skoletid.

Amalie Leirvik (18) sitter i årets aksjonsgruppe ved skolen og er en av initiativtagerne til julekonserten. Hun håper konserten kan gi rom for litt refleksjoner i en travel førjulstid.

-Nå oppunder jul synes jeg det er viktig at vi husker at ikke alle har det like godt som oss her i Norge. Like viktig er det å huske at vi alle kan være med å gjøre en forskjell. Kanskje trenger vi i år ikke å kjøpe fullt så dyre julegaver til hverandre men heller gi noen kroner til aksjonen.

Leirvik forteller at jo flere som tar turen neste torsdag jo flere unge jenter har man muligheten til å redde fra barneekteskap.

-15 millioner jenter fra 8-årsalderen blir hvert år giftet bort til eldre menn og står i fare for å få ødelagt livene sine. 70 000 jenter i slike ekteskap dør hvert år av komplikasjoner i forbindelse med graviditet og fødsel. Alt vi får inn på årets aksjon vil komme disse jentene til gode. Vi klarer ikke å redde alle men vi klarer å redde noen.

ENGASJERTE ELEVER: Hvert år samler elever ved Kristen Videregående Skole på Tiller inn penger til et bestemt formål. I år er fokus på barneekteskap i Asia.


Elevaksjon

KVT har hvert år en egen elevaksjon hvor det samles inn penger til forskjellige prosjekt i samarbeid med én av skolen tre samarbeidsorganisasjoner.

-Elevaksjonen handler om å skape et engasjement hvor målet er å gjøre verden til et litt bedre sted. Vi i aksjonsgruppa jobber for å få flest mulig av skolens elever til å være med på innsamlingsprosjektet. Hvert år får også en liten gruppe med elever muligheten til å reise til et fattig land. I år skal fire elever på tur til enten India, Nepal eller Banglades, forteller Leirvik.

I år samarbeider skolen med Normisjon og deres prosjekt som handler om å stoppe barneekteskap i Asia.

-Barneekteskap er ofte en konsekvens av fattigdom og mangel på utdanningsmuligheter for jenter. Det handler også om hvordan man ser på jenters verdi og rettigheter. Ved å komme på konserten vår neste uke er man med på å støtte arbeidet mot barneekteskap.

HER finner du mer informasjon om Normisjon sitt prosjekt

HER finner du mer info om konserten