- Annonse -

Nå er sak om stoppesteder for superbussen utsatt for tredje gang

Politikerne trenger mer tid på å bestemme seg.

- Annonse -

Hvilke strekningtiltak er nødvendig for å ivareta superbussens fremkommelighet på Tiller og hvor bør holdeplassene ligge? Det er spørsmål politikerne i Trondheim ennå ikke ønsker å ta stilling til.

Under tirsdagens møte i formannskapet ble nemlig saken om løsninger for Metrobuss på Tiller utsatt for tredje gang.

-Det har kommet signaler fra politisk hold om at man har ønsket seg noe lenger tid til å sette seg inn i saken. Samtidig har man etterlyst noe mer informasjon knyttet til de forskjellige løsningene, forteller Inger Mari Eggen ved Rådmannens fagstab.

Ifølge Eggen jobbes det derfor nå med et tilleggsnotat til saken.

-Dette vil legges ved saken før den kommer opp til behandling neste gang. Mest sannsynlig vil den settes på sakskartet til formannskapsmøtet den 6. mars.

Knutepunktet Tiller

Uansett hvilke løsninger politikerne til slutt lander på så vil Tiller være et trafikknutepunkt i den nye rutestrukturen til AtB. Dette ble fastlagt av både bystyret og fylkestinget på vårparten 2016.

På AtBs egen prioriteringsliste så er forøvrig knutepunktet på Tiller og de forskjellige fremkommelighetstiltakene i Sentervegen rangert som nummer 5 av 23 tiltak som må på plass før august 2019.

Det har blitt utredet flere alternative løsninger for Metrobuss på Tiller. I rådmannens forslag til vedtak har man gått inn for følgende:

  • Holdeplassene City Syd østre og City Syd vestre beholdes og oppgraderes til metrobusstasjoner
  • Plattformene i Sentervegen vil legges midt i gata
  • Kantstopp for metrobuss på 25 meter i tillegg til busslomme for andre busser med 40 meter lang plattform
  • Det iverksettes strekningtiltak i Østre Rosten som øker bussens fremkommelighet
  • Superbussen må få prioritet gjennom en kombinasjon av kollektivfelt og signalprioritering i Østre Rosten og kollektivfelt i deler av Sentervegen

Tiltakene vil ha en kostnadsramme på 18 millioner

 

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: