Et hotell for nærmiljøet og for langveisfarende

“Melkekartongen” på Heimdalsmyra før og nå.