Trafikkomlegging på Klett er utsatt ett døgn

Nytt kjøremønster først fra torsdag morgen. 

- Annonse -

-Den tidligere varslede trafikkomlegginga på Klett blir utsatt ett døgn, og vil skje natt til torsdag. Årsaken til utsettelsen er vanskelige værforhold de siste dagene og at vi trenger noe ekstra tid for å sikre en god standard på E6 og E39, forteller hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

-E6 og E39 vil bli holdt åpen under hele trafikkomleggingen. Det må imidlertid påregnes en del trafikkdirigering på stedet.

Statens vegvesen opplyser at det i denne omgang ikke vil bli noen endring i kollektivtransporten. Når det gjelder gang- og sykkelvegen så vil også denne bli lagt om.

MIDLERTIDIG E6: Av- og påkjøringsrampene ved Ekra gartneri vil fungere som midlertidig E6

Omlegging av E6

For å bygge nye av- og påkjøringsramper mellom ny E6 og E39, må trafikken legges om i flere etapper.

Trafikken på E6 fra Trondheim i begge retninger blir styrt på nordsiden av sentraløya i den gamle rundkjøringa, og deretter inn på rundkjøringa som ble åpnet i november 2017.

Herfra tas de nye av- og påkjøringsrampene til og fra E6 ved Ekra gartneri, i bruk som midlertidig E6

For å lette avviklinga for E6-trafikken fra sør mot Trondheim, bli det bli etablert en egen trase et kort stykke. Det vil komme flere omlegginger i dette området utover våren.

E39 tilbake i opprinnelig trase

For et drøyt år siden ble E39 lagt om midlertidig via rundkjøring ved Circle K. Nå blir E39 lagt tilbake i opprinnelig trase, som er permanent.

Dette innebærer at en ny og permanent rundkjøring på Klett blir tatt i bruk. Det vil bli nye koblinger mot E6 og fv. 707. Den midlertidige rundkjøringa ved Circle K vil bestå inntil videre for anleggsavkjørsel og adkomst til privatboliger.

Under perioden E39 har vært omlagt har elva Søra blitt hevet, samtidig som en ny bekkekulvert under E39 er bygd.

NY GANG- OG SYKKELVEG: Mye av det nye gang- og sykkelnettet på Klett vil åpne neste uke.

Gang- og sykkeltrafikk

Mye av det permanente gang- og sykkelvegnettet på Klett åpnes nå. Den nye traseen vil fra Ekra gartneri gå under ny vegbru, i undergang under ny E39 og videre mot Cirkle K. (gul linje i illustrasjon under).

Den gamle traseen under E6 på Sørnypan og mot Leinstrand samfunnshus vil framover kun gå til lokale husstander.

Der Røddevegen tidligere hadde et kryss med E6, skal det bygges en ny undergang for gående og syklende under ny E6.

– I anleggsperioden på ca. to måneder vil myke trafikanter få et krysningspunkt med anleggstrafikken. Vi ber om aktsomhet ved ferdsel her, sier Soknes

Gul markering indikerer hvor den nye gang- og sykkelvegen vil gå (Foto: Statens vegvesen)

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ