10.3 C
Trondheim
mandag, september 26, 2022

/

-Hva var det egentlig som gikk galt i Trondheim?

Trondheim er den kommunen i landet som bygger ned mest matjord. Fra 2005 har Trondheim omdisponert 3000 dekar jordbruksareal. Det utgjør 5 prosent av kommunens totale jordbruksareal.

Kato Nykvist 
politisk redaktør Nationen

Tallene er egentlig verre, i og med at de store omdisponeringene av jordbruksareal fra 2014 ennå ikke har kommet inn i statistikken. Disse arealene, blant annet på Rotvoll og Overvik, regnes først med når reguleringsplanene er ferdigstilt. Når det er gjort, kan vi legge på ytterligere 1000 dekar.

Disse sakene, i Trondheim omtalt som tomtesakene, har utviklet seg til en skandale. Det dominerende partiet i byen, Arbeiderpartiet, ligger med brukket rygg etter påstander om rolleblanding og samrøre. En av de mektigste Ap-politikerne i Trondheim de siste tiårene, Rune Olsø, er skjøvet ut i den politiske kulden etter avsløringer i Adresseavisen om at den sentrale politikeren hadde egne økonomiske interesser i flere av sakene. En annen Ap-topp involvert i skandalen, gruppeleder Geir Waage, trakk seg nylig fra vervet.

Tette bånd mellom politikere og utbyggerinteresser er ikke unikt for Trondheim. Et kjennetegn på sentrale lokalpolitikere er nettopp at det er personer med gode nettverk i lokalmiljøet. Det spesielle med Trondheim er at disse rollekonfliktene har kommet til skue gjennom grundig journalistisk arbeid og Økokrims etterforskning av Olsøs rolle i tomtesakene (som for øvrig ble henlagt etter bevisets stilling).

Trondheim er et godt eksempel på hvorfor omdisponering av jordbruksareal er lite egnet for kommunal avgjørelse. Å endre et areals status fra jordbruksformål til boligformål utløser – særlig i byområder – enorme økonomiske verdier. Vi må kunne stole på at de politiske beslutningene som leder fram til slik omdisponering, ikke er forurenset av skjulte forbindelser eller motiver.

Dessuten skal en ikke forlange av lokalpolitikere at de er i stand til å ta helhetlige, nasjonale hensyn i lokale byggesaker. De er naturlig nok opptatt av hva de tror gagner lokalsamfunnet best.

Trondheim er i rask vekst, og det er åpenbart behov for boligbygging. Rådmannen mente at byggebehovet lot seg løse med fortetting og omdisponering av ledig næringsareal. Dette var imidlertid ikke nok for politikerne. Ap, Høyre, Frp – samt miljøpartiene SV og Venstre, mente man trengte mer areal, og sikret flertall for den omstridte nedbyggingen av 1000 dekar matjord. Ulike hensyn lå bak.

UKUNNE: Da veien ble utvidet på Rotvoll, konkluderte SVs daværende gruppeleder i Trondheim med at det gjenværende arealet var uegnet for matproduksjon. (Foto: Hans Bårdsgård – Nationen.no)

SV for eksempel, en heller overraskende partner i dette selskapet, har trolig tenkt at mer tilgjengelig boligareal kan bidra til billigere boliger. Kanskje hadde partiet også en idé om at smart byutvikling på disse arealene kan gi en klimaeffekt. Det er i så fall ikke første gang SV har brukt klimaargumenter for å ofre matjord. Da et av områdene, Rotvoll, ble berørt av veiutvidelse, konkluderte dessuten daværende gruppeleder med at det gjenværende arealet var uegnet for matproduksjon. En tredje forklaring kan dermed være ukunne.

Poenget er at ulike motiver og hensyn lå bak det brede flertallet. Dermed er problemet at hensynet til jordvern neglisjeres av for mange i for mange partier.

Hva så med nasjonale myndigheter? Burde ikke de gripe inn og stoppe en utvikling som er i åpenbar konflikt med nasjonale jordvernhensyn?

Vel, det var daværende kommunalminister Jan Tore Sanner som var siste beslutningsinstans, mannen som så det som en dyd å avvise flest mulige innsigelser. Landbruksdepartementet, som var høringsdepartement, var den gang under Sylvi Listhaugs ledelse. Hun konstaterte at «åtte av ti lokalpolitikere» ikke kan ta feil.

Lokalpolitikere som ikke tar nasjonale hensyn. Nasjonale politikere som ikke er villig til å gripe inn. Det ble en uheldig cocktail for matjorda i Trondheim.

Når det svikter i alle ledd, hvordan kan vi best kan sikre våre gjenværende jordbruksarealer? Det spørsmålet skal Nationen stille torsdag 5. april, nettopp i Trondheim. Da inviterer vi, sammen med Sør-Trøndelag Bondelag, til debattmøte i byens litteraturhus.

Jeg forventer ikke enkle svar på hvordan vi redder matjord for ettertiden, men jeg er helt sikker på at det er på høy tid å stille de kritiske spørsmålene.

 

Siste saker: