7.6 C
Trondheim
onsdag, oktober 20, 2021
-Annonse-spot_img

BYNESET: Krever at kommunen dekker advokatutgifter på 75.000,-

Byggesakskontoret avslo en søknad familien på Byneset egentlig ikke trengte å sende. Nå ber de kommunen plukke opp regningen.

Det var i august i fjor at kommunen avslo en søknad om oppføring av nytt bolighus ved Spongdalsvegen på Byneset. Avslaget ble gjort da Byggesakskontoret i sin behandling ikke fant at vilkårene for dispensasjon var til stede.

Familien påklagde avgjørelsen og saken ble dermed oversendt Bygningsrådet. Her ble imidlertid søknaden godkjent da det skulle vise seg at tiltaket ikke trengte noen dispensasjon slik det opprinnelig ble sagt.

SAKSOMKOSTNINGER: En familie på Byneset har brukt nærmere 75.000 på advokat i forbindelse med avslag på en søknad man ikke trengte å sende.

På bakgrunn av dette fremsatte familiens advokat, Carl Fredrik Hestbek, krav om å få dekket saksomkostninger pålydende 59.800 kroner. Kommunen fant at vilkårene for dekningen av saksomkostninger var tilstede, men mente beløpet var for høyt.

I januar ble det vedtatt at kommunen kunne dekke saksomkostninger med 11.500 kroner, noe som utifra advokatens timepris tilsvarte fem timers arbeid. Advokaten klaget på vedtaket og mente det ville vært «uforsvarlig saksbehandling» å kun bruke 5 timer på saken.

Advokatutgifter

Rådmannen uttaler at man har forståelse for at familien på Byneset følte behov for advokatbistand, men at antall timer synes å overstige det nødvendige. Videre heter det at «sakens kompleksitet synes å være relativt beskjeden og de juridiske avveininger kan ikke sies å være spesielt problematiske.»

I klagen presiseres det at advokaten har fått sitt oppgjør og at det dermed vil være familien på Byneset som vil sitte igjen med et tap på 63.250 kroner, dersom kommunen kun dekker 11.500 kroner.

I sin beregning av saksomkostninger legger advokaten til grunn en timelønn på 2.300 kroner eks. mva. Dette er ifølge advokaten samme timelønn som benyttes ovenfor domstolene og som alltid blir godkjent.

I en redegjørelse for antall fakturerte timer poengterer advokaten at det var «…. nødvendig å gå dypt inn i en gjennomgang av tidligere saker i kommunen og annet kildemateriale»

Klagesaken om dekning av saksomkostninger er satt på sakskartet til neste ukes møte i Bygningsrådet.

PÅ FORSIDEN NÅ

ANNONSE: