-1.8 C
Trondheim
torsdag, februar 2, 2023

KLETT: Vil bygge leilighetsbygg med 10 boenheter

Men rådmannen er negativ til planene.

- Annonse -

Det er selskapet HV Utbygging AS som ønsker sette opp et to-etasjers leilighetsbygg med tilhørende garasjer i Heimdalsvegen 171. Bygget er planlagt satt opp ved siden av eksisterende enebolig på tomta, vis a vis AK Maskiner.

Selv om rådmannen mener planene kan bety en forbedring av et området som i dag kun består av en grusplass foran en eldre garasje, innstilles det allikevel på å avvise forslag til detaljregulering.

Dette begrunnes i flere forhold, blant annet skal ikke trafikksikker skole- og fritidsveg være ivaretatt i planforslaget. I følge Statens vegvesen er det ikke er grunnlag for noe eget et fotgjengerfelt ved eiendommen. Dermed må det anlegges fortau på vestsiden av Heimdalsvegen frem til avkjøringen til Kammen.

LEILIGHETSBYGG: HV Utbygging AS ønsker å sette opp et to-etasjers leilighetsbygg med 10 boenheter. Bygget er tenkt satt opp på grusplassen der det i dag står en eldre garasje. (Ill. Plankotoret AS)

Videre legges det i rådmannens innstilling vekt på at inntegnede renovasjonsløsning med nedgravde containere, kan by på problemer for renovasjonsbilene.

Det påpekes også at leilighetens soverom vil vende ut mot Heimdalsvegen og ikke den stille siden slik Byplankontoret har bedt om.

Planforslaget er i følge rådmannen heller ikke i tråd med bymiljøavtalen, da planforslaget vil kunne legge til rette for økt bilbruk.

Saken er satt på sakskartet til bygningsrådets møte onsdag 23. mai

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: