Sa nei til 12 meter høyt verkstedbygg på Klett

VIL BYGGE HØYT PÅ KLETT: Politikerne gikk imot rådmannens innstilling og sa i onsdagens møte i Bygningsrådet nei til 12 meter høyt industribygg på Klett. (Foto: Paul Rene Jørgensen - RO1 dronelisens NO.RPAS.2285)

Politikerne gikk imot rådmannens innstilling. Viser til igangsatt arbeid med kommunedelplan for Klett.

Av Anette Hagen

Bygningsrådet behandlet denne uken innkomne klager etter godkjent dispensasjon for Heimdalsvegen 208, hvor firmaet Johs. J. Sylteren AS ønsker å bygge et verksted for lastebiler og anleggsmaskiner 

Nå er klagen fra blant annet Leinstrand Idrettslag og Leinstrand Samfunnshus tatt til følge.

Ingrid Skjøtskift, Høyre

Ingrid Skjøtskift (H) fremmet et alternativt forslag som under voteringen ble vedtatt mot 1 stemme (FrP). Saken blir nå sendt tilbake til administrasjonen som på delegasjon fatter vedtak der tekniske og formelle vilkår er ivaretatt

Geir Waage (AP) fremmet et tilleggsforslag der man ber rådmannen bidra til å identifisere alternativ tomt på Klett, alternativt annen lokalisering i kommunen til virksomheten. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.