-2.2 C
Trondheim
fredag, desember 2, 2022

Nå skal «Trangdalen» på Heimdal fylles opp

Ringvålvegen skal heves slik at superbussen kan komme seg frem.

- Annonse -

Det er den biten av Ringvålvegen som går mellom Ole Laulos veg og Kirkeringen som nå skal utbedres. Hensikten med tiltaket er å sikre fremkommelighet for metrobussen når denne settes i rute neste år.

Den aktuelle vegstrekningen kalles gjerne for «Trangdalen» og er i dag både for trang og bratt til å kunne benyttes av større kjøretøy.

Vegen heves

Denne uken sluttbehandler bystyret et planforslag som skal legge til rette for en omlegging og utvidelse av eksisterende vegareal på sørsiden av eksisterende veg. Ved å heve vegen mellom 1,5 og 2 meter vil både horisontal- og vertikalkurvatur forbedres betydelig.

Eksisterende gang- og sykkelveg skal innenfor planområdet utvides til sykkelveg med fortau, med 3,5 meter bred sykkelveg og 2,5 meter bredt fortau.

Bekken «Søra» ligger i dag i kulvert under Ringvålvegen. I planforslaget foreslår man å fjerne denne kulverten når vegen flyttes. Videre foreslår man at den nye kulverten bør være så kort som mulig slik at bekken ligger mest mulig opp i dagen.

Det er Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune som i samarbeid med Trondheim kommune har laget et forslaget til reguleringsplan for strekningtiltak i Ringvålvegen.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: