- Annonse -

Nå forlenges gang- og sykkelvegen på Byneset

Starter arbeidet i slutten av juni.

- Annonse -

Gang- og sykkelvegen langs Fv. 707 på Byneset forlenges. Nå er det strekningen fra Stormyra til Mortenstu som står for tur.

-Vi starter forsiktig med arbeidet nå i slutten av juni med fullt trøkk fra august. Arbeidene skal etter planen være ferdige til sommeren 2019, forteller prosjektleder Odd Nygård i Statens vegvesen til Bydelsnytt.

I forbindelse med byggingen av gang- og sykkelveg vil også holdeplasser, kryss og avkjørsler utbedres. 

-Samtidig som vi anlegger gang- og sykkelveg så vil det legges vann og avløpsledninger for Trondheim kommune. Arbeidet vil starte ved Dolpa, opplyser Nygård

Miljøpakken jobber også med en ytterligere forlengelse av gang- og sykkelvegen langs Fv. 707 strekningen Berg – Høstadkorsen. 

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: