Disse veiene i Trondheim får ny asfalt i sommer

Sommeren er høysesong for asfaltering. På disse veiene kommer det nytt veidekke i løpet av sommeren. Se kart nederst.