Dette er skolene rådmannen vil prioritere frem mot 2035

Investeringsprosjektene i trondheimsskolen står i kø. Slik ønsker rådmannen å prioritere tiltakene.

- Annonse -

I forbindelse med ny skolebehovsplan for perioden 2019-2035 er det utarbeidet et forslag til prioritert investeringsrekkefølge for 16 skoleanlegg i fem områder av byen.

De forskjellige prosjektene er prioritert ut ifra hvilke tiltak som kan løse «…betydelige utfordringer knyttet til det fysiske lærings- og arbeidsmiljøet», samt hvilke tiltak som kan «…øke kapasiteten i områder der sprengt skolekapasitet har begrenset boligbyggingen.»

I saksframlegget heter det blant annet:

«Fordi det samlede investeringsbehovet er svært stort, vurderer rådmannen at det er nødvendig med tiltak som kan utsette behovet for noen av investeringene.»

«Rådmannen foreslår å prioritere lavere tiltak knyttet til skoleanlegg der boligbygging ikke støtter opp under nullvekstmålet.»

Saken skal opp i bystyrets møte onsdag 21. juni.

Rådmannen foreslår følgende prioriterte investeringsrekkefølge:

 1. Nidarvoll skole og Sunnland skole, nybygg (B700/U450)
 2. Stabbursmoen skole, tilbygg og ombygging til barneskole (B400)
 3. Granås ungdomsskole, nybygg (U600)
 4. Lilleby ungdomsskole, nybygg (U600)
 5. Brøset skole, nybygg (B525)
 6. Åsheim barneskole, tilbygg (B525)
 7. Nypvang skole, nybygg (B350)
 8. Åsheim ungdomsskole, tilbygg (U600+50)
 9. Hårstad skole, tilbygg (B525)
 10. Rosten skole, ombygging til ungdomsskole (U450)
 11. Tonstad skole, tilbygg og ombygging til barneskole (B525)
 12. Sjetne ungdomsskole, nybygg (U300)
 13. Selsbakk skole, tilbygg (U450)
 14. Ugla skole, tilbygg (U600)
 15. Hoeggen skole, tilbygg (U450)

Her er noen av de foreslåtte investeringsprosjektene:

 • Nybygg Nidarvoll skole og Sunnland skole 
Sunnland skole

Ny B700 barneskole, med idrettshall, og en ny U450 ungdomsskole, begge i tråd med vedtatt funksjons- og arealprogram, bygges på Nidarvoll skoles tomt. Kapasiteten øker med 142 plasser på barnetrinnet og 93 plasser på ungdomstrinnet. Anlegget planlegges slik at det er godt tilrettelagt for at Sunnland senere kan utvides til en U600 ungdomsskole.

Pris: 701-714 millioner kroner, inkludert idrettshall (inkluderer ikke utvidelse til U600)


 

 • Tilbygg Hårstad skole 
Hårstad skole

Tilbygg gir en B525 barneskole, noe tilpasset i forhold til vedtatt funksjons- og arealprogram. Det bygges på vest- og østfløyene, primært med læringsarealer. Kapasiteten øker med 204 plasser på barnetrinnet. (Summen av tiltakene Hårstad, Rosten og Tonstad er en kapasitetsøkning på 203 plasser på barnetrinnet og 47 plasser på ungdomstrinnet.)

Pris: 143-165 millioner kroner


 

 • Ombygging av Rosten skole til ungdomsskole 
Rosten skole

Ombygging til U450 ungdomsskole, noe tilpasset i forhold til vedtatt funksjons- og arealprogram. Dagens læringsarealer for 1.-7. trinn omdisponeres til arealer for ungdomstrinnet uten større ombygginger. Kapasiteten øker med 196 plasser på ungdomstrinnet, samtidig som den reduseres med 188 plasser på barnetrinnet. På sikt kan kapasiteten økes ytterligere dersom helsestasjonen får nye lokaler. (Summen av tiltakene Hårstad, Rosten og Tonstad er en kapasitetsøkning på 203 plasser på barnetrinnet og 47 plasser på ungdomstrinnet.)

Pris: 5-9 millioner


 

 • Tilbygg Tonstad skole 
Tonstad skole

Tilbygg gir en B525 barneskole, noe tilpasset i forhold til vedtatt funksjons- og arealprogram. Tilbygg vest for dagens skoleanlegg. Spesialrom beholdes som i dag, mens generelle læringsarealer og personalavdeling bygges om. Kapasiteten øker med 187 plasser på barnetrinnet, samtidig som den reduseres på ungdomstrinnet med 149 plasser. (Summen av tiltakene Hårstad, Rosten og Tonstad er en kapasitetsøkning på 203 plasser på barnetrinnet og 47 plasser på ungdomstrinnet.)

Pris: 109-132 millioner kroner


 

 • Tilbygg Åsheim barneskole 
Åsheim barneskole

Tilbygg gir en B525 barneskole, noe tilpasset i forhold til vedtatt funksjons- og arealprogram. Det bygges et tilbygg vest for østfløyen. I tillegg erstattes nordvestre hjørne i én etasje av et tilbygg i to etasjer, samt at det etableres en ny gymsal. Nye arealer benyttes til personal- og læringsarealer. Dagens spesialrom og læringsarealer videreføres og utvides i eksisterende bygningsmasse med mindre ombygginger og omdisponering av personalrom. Tiltaket øker kapasiteten med 156 plasser.

Pris: 109-132 millioner kroner, inkludert én ekstra gymsal


 

 • Tilbygg og ombygging Stabbursmoen skole til barneskole
Stabbursmoen skole

Tilbygg gir en B400 barneskole, noe tilpasset i forhold til vedtatt funksjons- og arealprogram. Skolen bygges om til ren barneskole og et tilbygg erstatter spesialrom i paviljong. Kapasiteten øker med 96 plasser på barnetrinnet, samtidig som den reduseres med 100 plasser på ungdomstrinnet. Kapasitetsreduksjonen på ungdomstrinnet løses gjennom at man benytter ledig kapasitet på Åsheim ungdomsskole og Huseby skole.

Pris: 109-132 millioner kroner


 

 • Tilbygg Åsheim ungdomsskole
Åsheim ungdomsskole

Tilbygg gir en U600 ungdomsskole, noe tilpasset i forhold til vedtatt funksjons- og arealprogram, med et mottak for minoritetsspråklige elever. Dagens enetasjes fløy i sørøst erstattes av et tilbygg i to etasjer, primært med læringsarealer til 10-trinn og spesialrom. Personalrommene forblir desentraliserte og utvides i nærhet til læringsarealene. Læringsarealer i andre etasje i vestfløyen tilrettelegges for mottaksklasser. Kapasiteten øker med 64 plasser på ungdomstrinnet og 50 plasser i et mottak for minoritetsspråklige elever.

Pris: 109-132 millioner kroner

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ