- Annonse -

Søndag åpnes Fv.704 mellom Tanem og Røddekrysset

Slutt på omkjøring via Amunddalen for reisende mellom Klæbu og Trondheim.

- Annonse -

I hele sommer har folk som skulle til og fra Klæbu og Trondheim måtte beregne ekstra reisetid. Dette da veistrekningen mellom Tanem og Røddekrysset har vært stengt for ordinær trafikk.

-I sommer har entreprenørene prioritert å jobbe i området rundt Hallanbrua og østover mot Klæbu. Der har grunnforholdene vært utfordrende. For å få til sikker bygging kunne vi ikke ha ordinær trafikk gjennom anlegget, forteller kontrollingeniør Maria Langland Nyutstumo i Statens vegvesen.

GJENSTÅR ARBEID: Snoren til nye Fv.704 skal etter planen klippes før jul. Det gjenstår imidlertid fortsatt en del arbeid på strekningen.  (Foto: Lars Erik Sira, Statens vegvesen)

Nytt kjøremønster

Når vegen åpner igjen natt til mandag 13. august så er det med nye kjøremønster.

  • Det gamle Røddekrysset har nå blitt ei rundkjøring. Derfra og opp til Skjøla er den nye vegen ferdig, og trafikken går følgelig på ny veg på denne strekningen.
  • Ved den nye Hallanbrua er fylkesvegen lagt i en midlertidig trase under brua, for så å gå på ny ferdig veg bort til rundkjøringa på Tanem

Fra Skjøla og ned til Hallanbrua vil trafikken gå på utsiden av de to fjellskjæringene, slik det var før ferien. Dette da det fortsatt gjenstår arbeider i skjæringene.

-Selv om deler av vegen nå er ferdig, vil vi påpeke at det fortsatt er et anleggsområde. Vis hensyn til arbeiderne på og langs vegen. Fartsgrensen gjennom anlegget er 50 km/t. Korte stopp og lysregulering vil forekomme også utover høsten, forklarer Nyutstumo

Framkommeligheten for gående og syklende er som tidligere i anleggsperioden. Det er fortsatt trangt på deler av strekningen.

 

Dette gjenstår av arbeid før vegen etter planen kan åpnes før jul:

  • Ferdigstille siste del av vegen mellom Skjøla og Hallan
  • Bygge ferdig gang- og sykkelvegen på hele strekningen
  • Elektro og vann- og avløpsarbeid
  • Fjellsikring
  • Støytiltak
  • Grøntarbeid

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: