Vil ha gjennomkjøring forbudt i Churchills veg

Huseierlag mener det kun er de som bor i gata som har behov for å kjøre der.

Av Anette Hagen 

Selv om Churchills veg på ingen måte er noen “snarvei” hverken den ene eller andre retningen, er det i dag flere som benytter veien til gjennomkjøring.

-Totalt unødvendig, mener Charlottenlund Huseierlag som nå ber om at det skiltes med gjennomkjøring forbudt.

I et brev sendt til Byplankontoret den 3. september trekkes det blant annet frem at Churchills veg i dag benyttes som skolevei av en rekke elever fra nedre Charlottenlund

Bebyggelsen langs Churchills veg består i dag utelukkende av rekkehusbebyggelse noe som gjør at beboere med flere biler er nødt til å parkere langs vegen. Huseierlaget mener dette gjør veien uegnet for gjennomkjøring, spesielt på vinterstid da kjøreforholdene ofte er vanskeligere som følge av brøyting.