Vil bygge blokker med åtte etasjer på Vestre Rosten

Denne uken sluttbehandler bystyret forslag til reguleringsplan.

- Annonse -

Det er selskapet Vestre Rosten B1 AS som ønsker å bygge rund 213 leiligheter nedenfor krysset Sivert Thonstads vei og Vestre Rosten.

Boenhetene er tenkt fordelt på fire boligblokker, hvorav 2 kan bebygges med inntil åtte etasjer og 2 med inntil syv etasjer.

Det legges opp til boenheter av varierende størrelse. Minimum 40 % av leilighetene skal være treroms, og minimum 5 % av leilighetene skal være fireroms eller større. Ingen leiligheter skal være under 35 m2.

STOR UTBYGGING: Langs Vestre Rosten er det igangsatt en rekke planarbeid som tar sikte på en storstilt utbygging. (Illustrasjon: Rett Hjem Arkitekter AS)

I årene fremover vil det kunne bli en betydelig utbygging av området mellom Vestre Rosten og Bjørndalen.

En rekke planarbeid er allerede igangsatt. I tillegg til boliger og kontorer, legges det opp til et helse- og velferdssenter og en barnehage.

Da forslaget til reguleringsplan var ute på høring uttalte Jernbanebyen Beboerforening at bebyggelsen ikke var tilpasset den nærliggende småhusbebyggelsen. Da saken var opp i Byutviklingskomiteen i september var det kun MDGs Jan Bojer Vindheim som gikk inn for en lavere byggehøyde.

Forslaget til reguleringsplan sluttbehandles i bystyret torsdag 4. oktober.

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: