Nå er nye Hallanbrua åpnet for trafikk

Etter halvannet år med redusert fremkommelighet og omkjøringer er arbeidet med den nye fylkesveien mellom Røddekrysset og Tanem snart ferdig.

I går kunne bilistene ta i bruk den nye Hallanbrua.

-Trafikken følger nå hele den nye traseen. Om ikke vinteren kommer veldig tidlig, håper vi å kunne tilby en ferdig veg i slutten av november, forteller byggeleder Ole Gunnar Sølberg i Statens vegvesen.

For Sølberg understreker at det fortsatt vil foregå en del anleggsarbeid langs vegen.

-Vi må holde på i enda noen uker til. Vegen har noen innsnevringer her og der i tillegg til at trafikklys ennå ikke på plass. Fartsgrensen gjennom anleggsområdet vil derfor fortsatt være 50 km/t.

Arbeidet med den nye fylkesvegen mellom Røddekrysset og Tanem er snart ferdig. (Foto: Ole Gunnar Sølberg, Statens vegvesen)

Den nye gang- og sykkelvegen er heller ikke ferdig. Derfor anbefaler Statens vegvesen at gående og syklende venter med å bruke vegen.

Når vegen nå er lagt over Hallanbrua, må beboere på Nideng i tida framover kjøre over Skjøla fram til Nidengveien blir ferdig. Reisende med buss må til Tanem eller Skjøla.

Offisiell åpning av den nye fylkesvegen vil etter planen bli i begynnelsen av desember.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: