- Annonse -

Ønsker at ny bru i Buengvegen skal stå klar sommeren 2020

Men hvordan det hele skal finansieres er det foreløbig ingen som vet.

- Annonse -

Buenget Bru ble i fjor sommer stengt for all motorisert ferdsel. Den snart 100 år gamle brua er nemlig i så dårlig forfatning at man rett og slett frykter at den kan kollapse.

Bane Nor har imidlertid vurdert at det er trygt å bruke brua som gang- og sykkelveg frem til sommeren 2020. I en orientering om en fremtidig løsning for Buenget bru, skriver Rådmannen at målsetningen derfor må være at en ny bru skal stå klar innen den tid.

Det er imidlertid uklart hvordan en eventuelt ny bru skal finansieres. Mens selve veien over brua er kommunal, så er det Bane Nor som eier brukonstruksjonen. Her er det per dags dato ikke satt av midler til bygging av bru. Når en eventuelt ny bru står klar ønsker Bane Nor at denne taes over av Trondheim kommune.

Rådmannen skriver at Trondheim kommune vil fortsette diskusjonene med BaneNor for å avklare hvordan en ny bru kan finansieres. Det skal også undersøkes om det finnes anledning til å ta med bygging av en ny bru som et prioritert tiltak i forhandlinger om ny byvekstavtale.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: