- Annonse -

NATO inntar Byneset – kan bli lange køer fra i dag

Gjelder Fv. 707 Klett - Rye og Fv. 715 Nedre Ila - Flakk

- Annonse -

Trafikanter som kjører på strekningen Nedre Ila – Klett må fra og med i dag beregne opptil 30 minutters ventetid mellom 09.00 og 15.00.

Dette er trafikkreguleringene for perioden 26. – 30. oktober.

  • Fv. 707 KLETT – RYE vil i perioden 26. – 30. oktober fra kl 09.00-15.00 være høyt belastet og ventetid opp til 30 minutter må påregnes.
  • Fv. 715 NEDRE ILA – FLAKK vil i perioden 26.-30.oktober fra kl 09.00-15.00 være høyt belastet og ventetid opp til 30 minutter må påregnes.
  • NORDRE AVLASTNINGSVEI BRATTØRA – BYNESVEIEN. Redusert fremkommelighet i tidsrommet 09:30-10:30 både mandag 29.oktober og tirsdag 30.oktober.
  • Fv. 707 FLAKK – RYE vil være STENGT i tidsrommet 11.30 – 13.30 både mandag 29.oktober og tirsdag 30.oktober. Ventetid opp til 30 minutter må påregnes. I tidsperiodene oppfordres det til kun strengt nødvendig ferdsel med motorkjøretøy.
  • GRØSETBAKKAN-KLEFSTADHAUGVEGEN vil være tidvis sperret i tidsrommet 10.00-11.00 både mandag 29.oktober og tirsdag 30.oktober, ventetid opp til 30 minutter må påregnes.

Trafikkreguleringen vil foretas av politi og militært personell på stedet. Under selve militærøvelsen på tirsdag og generalprøven på mandag, vil folk som oppsøker det avsperrede området bli stoppet av vaktposter.

Dette bør du huske:

  • SIMULERTE EKSPLOSJONER: Mellom kl. 12.00 og 13.00 tirsdag 30. oktober vil det bli utløst en rekke markørladninger for å simulere eksplosjoner. Markørladningene illustrerer innkommende, fiendtlig bombekasterild.
  • FLYSTØY: Mellom kl. 12.00 og 13.00 tirsdag 30. oktober vil det bli betydelig støy fra fly og helikopter. 29 NATO-land skal vise frem sine fly og vil puljevis komme flyvende inn fra fjorden mot By gård. 45 fly og 14 helikopter deltar. Mye av det samme vil skje under generalprøven dagen før.
  • FORBUD MOT DRONER: Under øvelsen er det opprettet en forbudssone som forbyr all annen lufttrafikk enn det som skjer i militær regi. Bruk av droner og modellfly er defor strengt forbudt. De som bryter forbudet risikerer bøter og inndragning av materiell. I alvorlige tilfeller kan man dømmes til fengsel.

Styrkedemonstrasjonen på Byneset tar utgangspunkt i ulike scenarioer der styrker fra NATO-landene skal demonstrere sine kapasiteter. Totalt er det planlagt 12 scenarioer som utspiller seg i lufta, på sjøen, og på land. Demonstrasjonen varer i litt over 60 minutter.

Hensikten med styrkedemonstrasjonen er å vise hvordan NATO-styrker øver og trener sammen. I tillegg til demonstrasjonen blir det utstilling av materiell, utstyr og personell fra de ulike deltakerlandene.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: