Ønsker å utvide klatreparken – kommunen sier nei

Viser til støy, trafikksikkerhet og kulturlandskap.

- Annonse -

Høyt & Lavt Trondheim AS ønsker å utvide klatreparken på Rotvoll og søkte i februar om å få etablere to nye klatreløyper på Fykenhaugen.

Byggesakskontoret avslo søknaden og viste til at løypene ville ligge i et område hvor støynivået lå over de 60dB som var anbefalt for klatreparker. Byggesakskontoret mente også at trafikksikkerheten i forbindelse med kryssing av Ranheimsvegen heller ikke var godt nok ivaretatt.

Klatreparken påklaget vedtaket og viste til en risikoanalyse fra Rambøll hvor flere avbøtende tiltak ble foreslått. En trafikktelling gjennomført i mars viste at den aktuelle veistrekningen trafikkeres av rundt 200 biler i døgnet. Gjennomsnittshastigheten var 42 km/t og 85 % av kjøretøyene kjørte 52 km/t eller lavere.

I notatet fra Rambøll anslår man at rundt 300 personer krysser veien i løpet av et døgn, hvorav omtrent 20 personer i den mest trafikkerte timen.

VIL UTVIDE: Kaltreparken på Rotvoll ønsker å utvide tilbudet med to nye løyper (markert med lilla på bildet)

I sin innstilling til bygningsrådet påpeker rådmannen at selv om trafikkmengden på Ranheimsvegen er lav så kan det allikevel oppstå farlige trafikksituasjoner når veien skal krysses i forbindelse med lek og aktivitet. Rådmannen mener det ikke vil være aktuelt med fartsdempende tiltak eller å sette ned fartsgrensen.

Rådmannen mener også at en eventuell utvidelse av klatreparken vil medføre at større deler av kulturlandskapet og grønne rekreasjonsområder vil bli tatt i bruk til et annet formål enn hva som er forutsatt innenfor planområdet.

Saken behandles i bygningsrådet den 6. november.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ