Vil gi elever forbud mot å oppholde seg ved Rosenborg skole

Vil bli tatt med til politistasjonen om man ikke adlyder.

Det har vært mye uro ved Rosenborg skole de siste ukene. Nå ber Trondheim kommune om at politiet gir flere navngitte elever oppholdsforbud ved skolen.

Det er Adressa(+) som skriver om dette i dag.

-Det er snakk om rundt ti elever fra andre skoler, samt noen elever fra Rosenborg skole som nå vil få alternative læringsarenaer ut skoleåret, forteller Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune.

De aktuelle elevene fra andre skoler har fremsatt trusler og utøvd vold mot elever på Rosenborg skole. Elver som ikke overholder oppholdsforbudet vil bli tatt med til politistasjonen om de ikke adlyder.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: