- Annonse -

Nå blir det gang- og sykkelbro over Bjørndalen

I kveld fatter bystyrepolitikerne vedtak om igangsetting av arbeidet.

- Annonse -

Planene om en gang- og sykkelbro som kan knytte sammen bydelene Saupstad, Rosten og Tiller har eksistert siden tidlig på 90-tallet. På disse årene har imidlertid både trasé og lengde på brua blitt endret, blant annet som følge av vanskelige grunnforhold i Bjørndalen.

Planforslaget som nå er under sluttbehandling omfatter en i alt 450 meter lang trase for syklende og gående mellom Saupstadringen og Vestre Rosten.

3D-modell sammensatt av Trondheim kommune, med modeller fra tre tilgrensende områder hvor det pågår
planlegging av ny bebyggelse.. Reguleringsplan for bebyggelsen lengst sør (til venstre i bildet) er nylig sluttbehandlet.
Bebyggelsen vist på de to andre tomtene er henholdsvis i tidlig fase (Teknologitomta) og innsendt som komplett plan
(Sentervegen, gnr/bnr 315/579 og 315/593). Broa i bakgrunnen

Planlagt brospenn er på 180 meter, noe som tilsvarer lengden på Stavnebrua. Bredden vil være på 4,5 meter. Broa vil på det høyeste gå 30 meter over Bjørndalen.

Kostnaden for prosjektet er beregnet til 110 millioner, noe som er betydelig mer enn det man først så for seg da planene først ble luftet. Byggingen vil kunne starte i 2020.

Detaljregulering av Bjørndalen, gang- og sykkelbro, sluttbehandles av bystyret i kveld.

3D-illustrasjon fra broa, i øyehøyde. Modellen er hentet fra forprosjektet. Materialet på rekkverket er ikke avklart, her
er det vist med transparens for å illustrere utsikten fra broa samt romfølelse. Her er ferdselssonen vist 4,5 meter bred

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: