- Annonse -

Nå kan du suse avgårde i 100 km/t på nye E6

I natt ble fartsgrensene på nye E6 fra Tiller til Melhus endret.

- Annonse -

Natt til onsdag ble trafikken på E6 mellom Tiller og Melhus lagt om fra to til fire felt og med fartsgrense 70 km/t.

Natt til torsdag ble fartsgrensen endret til følgende:

  • 80 km/t fra Tiller til jernbanebrua i Storlersbakken
  • 100 km/t fra jernbanebrua til Melhus

Dette er de permanente fartsgrensene på den nye vegen. Strekningen er den første med fartsgrense 100 km/t i Midt-Norge.

–Vi har hatt en grundig gjennomgang av anlegget. Vegen har nå et sikkerhetsnivå som gjør at vi mener det er forsvarlig å heve fartsgrensene, sier hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Det blir en pause i anleggsarbeidet fra torsdag 20. desember. Anleggsarbeidet tar til igjen mandag 7. januar.

I januar og utover våren vil det bli jobbet med følgende oppgaver:

  • Ferdigstilling av Hårstadkrysset (antatt åpning i begynnelsen av februar)
  • ferdigstille gang- og sykkelveger på Klett
  • sette Melhusvegen helt i stand og gjøre ferdig rensedammer
  • sideterreng

Jordbruksdrenering og finplanering vil skje til våren.

 

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: