- Annonse -

Vil bygge 120 leiligheter ved politistasjonen på Heimdal

Vil bevare selve politistasjonen for ivareta "småbypreget".

- Annonse -

Der er et 12,7 dekar stort område mellom Heimdalvegen og Kirkeringen (se bilde) som nå skal fortettes.

Planen som neste uke sluttbehandles i Bygningsrådet, legger opp til leilighets- og næringsbygg langs Heimdalsvegen i fire etasjer med en femte etasje inntrukket. Mot ravinedalen i sør og mot Kirkeringen er det planlagt leilighetsbygg i fire etasjer.

Det er Etat Bolig AS som står bak planene. Det er andre gang selskapet fremmer forslag til detaljregulering av området. Forrige gang valgte man å trekke planene før de kom opp til politisk behandling.

LES OGSÅ: Vil bygge boligblokker i Anne Ekrens veg

Årsaken var en negativ innstilling hos rådmannen som mente planene ikke ivaretok hensynet til ravinedalen og Heimdal som tettsted på en god nok måte. Etter en del justeringer er nå rådmannen fornøyd og anbefaler politikerne å godkjenne planforslaget.

I sin innstilling påpeker imidlertid rådmannen at planene kan gi en svekkelse av Heimdals småbypreg. Politistasjonen vil imidlertid bevares noe man mener vil være med på å ivareta nettopp dette småbypreget.

LES OGSÅ: Boligblokk med 8. etasjer ved Fleksnes-brua

I likhet med andre pågående utbyggingsprosjekter på Heimdal er det også her satt rekkefølgekrav med henhold til skolekapasiteten i området.

Forslaget til detaljregulering sluttbehandles i Bygningsrådet tirsdag 22. januar

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: