-1.8 C
Trondheim
fredag, desember 2, 2022

Kapasiteten er sprengt – utbygger ber kommunen flytte skolegrensa

Rådmannen mener barn som bor i samme nabolag bør få gå på samme skole.

- Annonse -

Heimdal fortsetter å vokse – ikke minst vestover. Utbyggingen av Lund Østre har vært ett av de største utbyggingsprosjektene i Trondheim sør på mange år og vil når byggetrinn 2. er ferdig bestå av nærmere 800 boenheter.

Nå står et nytt område vest for Lundåsen for tur (se bilde). Det aktuelle området ligger innenfor Åsheim skolekrets hvor kapasiteten på grunnskoleløpet i dag er sprengt. Da reguleringsplanen for området ble vedtatt av bystyret i november 2015, var det derfor med flere såkalte rekkefølgekrav.

Nå har Heimdal Eiendom søkt om dispensasjon fra kravet om tilstrekkelig skolekapasitet og trafikksikker skoleveg for et felt bestående av 57 boenheter fordelt på tre boligblokker.

I søknaden heter det at de «betydelige» rekkefølgekravene «slår bena under en videre utbygging» og at utbygger er pålagt kostnader for infrastruktur som «ikke står i forhold» til utbyggingen.

Utbygger mener Trondheim kommune har flere muligheter til å sikre tilstrekkelig skolekapasitet.

Illustrasjonen viser ny gang- og sykkelveg langs Ringvålvegen (Illustrasjon: PIR II)

Dette kan ifølge utbygger skje gjennom å bygge nye skoler ved hjelp av OPS (offentlig-privat samarbeid), flytte skolegrenser, bygge paviljonger ved eksisterende skoler og ved å bygge nye skoler innenfor kommunes budsjett.

I sin innstilling til Bygningsrådet fraråder imidlertid rådmannen en løsningen der den aktuelle tomten gis en annen skoletilhørighet enn naboeiendommene. Dette da tiltaket vil føre til at enkelte barn vil måtte gå på en annen skole enn barna i nabohusene.

Rådmannen ønsker også å avvente bystyrets behandling av hvilken prioritert investeringsrekkefølge som skal gjelde for trondheimsskolen i årene fremover før man øker presset på skolekapasiteten i området ytterligere.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: