- Annonse -

Mandag 4. februar åpnes Hårstadkrysset for trafikk

Vil få to nye bussholdeplasser.

- Annonse -

Før jul åpnet den nye firefelts motorveien mellom Trondheim og Melhus. Nå står også det nye toplanskrysset ved forbrenningsanlegget på Hårstad klar.

Hårstadkrysset vil ha to nye bussholdeplasser, en i nordgående og en i sørgående retning. Holdeplassene vil bli trafikkert av ruter som kjører E6, og vil umiddelbart gå inn i rutetilbudet.

Flere nye gang- og sykkelveger i tilknytning til krysset, vil åpnes samtidig.

Hårstadkrysset vil få to nye bussholdeplasser. det vil også åpne flere nye gang- og sykkelvege (Foto: Lars Erik Sira / Statens vegvesen)

I forbindelse med åpningen av Hårstadkrysset avholder Statens vegvesen en åpningsmarkering der samferdselsminister Jon Georg Dale vil åpne vegen offisielt. Seansen på Hårstadkrysset etterfølges av et arrangement i Heimdalshallen rett etterpå.

Alle som ønsker er velkommen til å delta på åpningsarrangementet, både ute og inne. Det blir enkel servering i Heimdalshallen.

Hårstadkrysset vil trafikkeres av følgende bussruter: 

381383103203404104604704804101 og 9919.

Fakta om E6

 • 8,1 km firefelts E6 med planskilte kryss hovedsakelig i dagens trasé
 • Toplanskryss på Klett med E39
 • Ombygging av dagens toplanskryss på Sandmoen
 • Nytt toplanskryss på Hårstad ved forbrenningsanlegget
 • 6,2 km gang- og sykkelveger
 • 4,6 km fylkesveger og lokalveger
 • Viltovergang sør for Sandmoen
 • 7,2 km støytiltak og av dette 4,2 km støyskjermer
 • Anleggsarbeidet på sjølve vegen startet i 2016.

Bygging av første del, Sentervegen-Tonstad, ble tyvstartet med penger fra Miljøpakken. 1,3 km ny veg åpnet i 2013.

Fakta om trafikk

 • Over 30 000 trafikanter (kjørende, passasjerer og bussreisende) fordelt på 25 000 kjøretøy passerer Klett i snitt hvert døgn.
 • 12 000 personer pendler daglig mellom Trondheim og nabokommunene, inkludert buss.
 • 10 000 pendler til Trondheim fra Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal og Midtre Gauldal.
 • 2 000 pendler ut fra Trondheim.
 • Melhus er den største pendlerkommunen med 4000 til Trondheim og 1100 fra byen

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: