-0.8 C
Trondheim
lørdag, mars 28, 2020

/

Kan bli indrefileten i “nye” Klett sentrum

Grunneier ønsker at Heimdalsvegen 208 omdisponeres til boligformål i forbindelse med ny kommunedelplan.

Av Jan Vestre 

Det er Åfjord-selskapet Johs. J. Sylteren AS som står som eier av den 15 dekar store tomta som ligger ved siden av samfunnshuset på Klett. En tomt som kan vise seg å bli en skikkelig indrefilet i en fremtidig utbygging av Klett sentrum.

I et innspill til det pågående arbeidet med ny kommunedelplan for Klett skriver Pir II Arkitekter i et brev at Sylteren AS nå ønsker at tomta skal omdisponeres til boligformål.

Bakgrunnen er at bygningrådet i september la ned et bygge- og deleforbud i fire år, noe som i følge grunneier har gjort en videre utvikling av tomta vanskelig.

Johs. J. Sylteren AS ønsker nå at Heimdalsvegen 208 skal omdisponeres til boligformål. Det kan skape et helt annet bygdesentrum enn om de originale planene om et 12 meter høyt næringsbygg hadde blitt realisert.

Det er ikke første gang grunneier ber om å få tomta omdisponert til boligformål. Også i 2011 og 2013 ble det gjort fremstøt ovenfor kommunen uten at dette førte frem.

Da Sylteren AS i 2017 ønsket å bygge et 12 meter høyt verksted for lastebiler og anleggsmaskiner skapte planene stor motstand i lokalmiljøet. Mange mente man med et slikt bygg ville ødelegge muligheten for å kunne etablere et levende bygdesentrum på Klett.

Alt etter hva politikerne til slutt bestemmer seg for kan det med en omdisponering til boligformål gå mot en vinn-vinn situasjon for både grunneier og lokalmiljøet.

PS! Johs. J. Sylteren AS har imidlertid påklaget bygningrådets vedtak om bygge- og deleforbud til Fylkesmannen.