tirsdag, juli 16, 2019

/

Fra 1. april kan pendlere parkere ved Klettkrysset

Ny pendlerparkering med plass til mellom 30 og 50 biler.

Den nye pendlerparkeringen vil bli liggende på rester av det som var gamle E6 på Klett. Fra parkeringsplassen blir det gangadkomst til bussholdeplassene i Klettkrysset.

Adkomsten til pendlerparkeringen blir i den nye rundkjøringa som binder sammen lokalvegen til Melhus, Fv. 707 og E6-ramper (se illustrasjon).

– Det vil bli plass til mellom 30 og 50 bilister. Det kommer an på hvor tett bilistene parkerer, forklarer byggeleder Håvard Bidtnes i Statens vegvesen.

I løpet av våren vil det bli etablert en egen sykkelparkering på gang- og sykkelvegen mellom undergangene.

1 kommentar