- Annonse -

I 2018 reiste ansatte i Trondheim kommune 148 ganger rundt jorda med fly

Tilsvarer et samlet utslipp på 914 tonn CO2.

- Annonse -

Ansatte i Trondheim kommune gjennomførte i fjor 8412 flyturer. 4838 av turene gikk mellom Trondheim og Oslo, mens 1399 av turene var i forbindelse med reiser hvor ett eller flere av reisemålene var utenlands.

Den totale distansen for flyturene var på rundt 6 millioner kilometer, noe som tilsvarer 148 ganger jorda. Ifølge kommunens leverandør av reisebyråtjenester så har kommunen med dette bidratt med et utslipp på rundt 914 tonn CO2.

Det er første gang Trondheim kommune har utarbeidet en slik oversikt. Kommunaldirektør Olaf Løberg forteller dette om bakgrunnen for arbeidet.

Klimahensyn

-Hovedstrategien i kommunens energi- og klimaplan er å redusere klimautslippene gjennom klimahensyn i egen virksomhetsutøvelse. Skal vi få til det på en god måte er det avgjørende at vi skaffer oss oversikter som dette.

Men selv om det ble gjennomført et betydelig antall flyturer i regi av Trondheim kommune i 2018, tror ikke Løberg tallene er spesielt store sammenlignet med tidligere år.

-Nå var det et par større arrangement i utlandet som trakk opp totalen noe, men utover det ligger det nok på omtrent samme nivå. Vi regner med at 2019 vil komme noenlunde likt ut.

-Men hvordan kan kommunen klare å redusere klimautslippene?

-Først og fremt må man bli flinkere til å velge andre reisemåter enn fly der dette er mulig. Videre kan man i større grad enn tidligere benytte seg av telefon- og videomøter.

Reisestatistikken inkluderer flyturer til og fra Alicante i Spania, som er reiser knyttet til brukere av rehabiliteringssenteret VistaMar.

Reisestatistikken innbefatter også flyturer til kommunalråder der disse har representert kommunen og ikke eget parti.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: