0.1 C
Trondheim
onsdag, januar 29, 2020

/

Utbygger ber kommunen flytte skolegrensen

Mener nytt boligprosjekt på Vestre Rosten naturlig hører inn under nye Huseby skole og ikke Stabbursmoen hvor kapasiteten i dag er sprengt.

Av Jan Vestre

Det skal bygges rundt 200 nye leiligheter nedenfor krysset Sivert Thonstads vei og Vestre Rosten. Boenhetene er tenkt fordelt på fire boligblokker, hvorav 2 kan bebygges med inntil åtte etasjer og 2 med inntil syv etasjer

Da bystyret i oktober sluttbehandlet forslaget til reguleringsplan ble det imidlertid gitt et rekkefølgekrav om at tilstrekkelig skolekapasitet måtte dokumenteres før utbyggingstillatelse kunne gies.

Nå ber utbygger Rett Hjem Bolig AS om at skolekretsen justeres slik at byggingen kan starte.

Utbyggingsprosjektet (rød sirkel på kartet) hører inn under skolekretsen til Stabbursmoen skole hvor det i dag er sprengt kapasitet. Utbygger mener tomta naturlig sokner til nye Huseby skole. (Kart: Trondheim kommune)

-Entreprenørene står klare men kan ikke sette i gang før det er blitt gitt dispensasjon om skolekapasitet. Selv om tomta i dag tilhører Stabbursmoen skole ligger den allikevel slik til at det naturligste hadde vært at den kom inn under nye Huseby skole, forteller Thomas Hermstad-Perdersen i Rett Hjem Arkitekter AS.

Hermstad-Pedersen peker på at det vil bli søkt om brukstillatelse først i 2021 da nye Huseby skole etter planen vil stå ferdig.

-Uavhengig av hva som skjer med ungdomstrinnet ved Stabbursmoen så mener vi det er naturlig å justere skolegrensen. Det er verdt å nevne at den nye gang- og sykkelbrua over Bjørndalen vil bedre fremkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter mellom Vestre Rosten og Saupstad. Tiltaket ligger også i umiddelbar nærhet til en av de nye Metrobuss-stasjonene.

Det er selskapet Rostendal AS som står bak utbyggingsprosjektet. Selskapet eies av Rett Hjem Eiendom AS (50%) , Øvre Rotvoll AS (30%) og Strinda Eiendom (20%)

Prosjektets byggherre er Rett Hjem Bolig AS.

2,884FølgereLik

Siste saker:

2,884FølgereLik