Kapasiteten sprenges over hele byen – disse skolene vil rådmannen prioritere

Trondheim kommune klarer ikke å holde tritt med boligbyggingen.

- Annonse -

Tall fra SSB viser at ingen annen norsk storby vokser i samme takt som Trondheim. Ved inngangen til 2019 lå innbyggerantallet på 196 159, hvorav 21 745 var i skolepliktig alder.

Nå begynner imidlertid voksesmertene å merkes i stadig flere bydeler. Ifølge kommunens egen oversikt er kapasiteten i flere av skolekretsene nå sprengt. Samtidig står utbyggerne i kø.

For å bøte på det verste presset settes det nå stadig oftere såkalte rekkefølgekrav til utbyggerne. Her heter det at bygging ikke kan starte før det kan dokumenteres tilstrekkelig skolekapasitet.

LES OGSÅ: Utbygger ber kommunen flytte skolegrensen

Men skal kommunen klare å rette opp i ubalansen mellom antall elevplasser og antall elever må det investeres milliardbeløp. Dette er penger kommunen ikke kan legge på bordet sånn helt uten videre.

Kommunens økonomiske handlingsrom er begrenset noe som gjør at det må prioriteres strengt mellom de ulike tiltakene forklarer rådmannen i sitt saksfremlegg til formannskapet.

Rådmannen foreslår å bruke mellom 226-235 millioner kroner på Tonstad skole på Tiller.

Bystyret behandlet i juni i fjor forslag til prioritert investeringsrekkefølge for skoleanlegg for perioden 2019-2035.  Her ble rådmannen bedt om å se på hvilke avbøtende tiltak som eventuelt kunne gjøres for utsette behovet for varige investeringsløsninger for seks av skolene på lista.

LES OGSÅ: Skolekapasiteten er sprengt – sier nei til nytt boligfelt på Tiller

Nå er rådmannen klar med en revidert liste som politikerne skal diskutere under onsdagens møte i formannskapet.

DETTE ER SKOLENE RÅDMANNEN VIL PRIORITERE:

 • LILLEBY SKOLE:  Skal utvides 189 til 300 elever (70-90 millioner)
 • GRANÅS SKOLE: Ny ungdomsskole med 600 elever skal avlaste Markaplassen, Charlottenlund, Blussuvoll og Hoeggen, samtidig som elever i flere eksisterende og fremtidige boområder får kortere og sikrere skolevei. (524-556 millioner)
 • LILLEBY UNGDOMSSKOLE: Ny ungdomsskole med 600 elever skal avlaste Rosenborg, Lade og Blussuvold på ungdomstrinnet. (539-574 millioner)
 • BRØSET SKOLE: Ny barneskole med med 525 elever skal avlaste Strindheim og Eberg, samtidig som elever i flere eksisterende og fremtidige boområder får kortere og sikrere skolevei. (447-476 millioner)
 • ÅSHEIM BARNESKOLE: Tilbygg og rehabilitering (235-252 millioner )
 • NYPVANG SKOLE: Tilbygg med gymsal og rehabilitering (239-243 millioner)
 • TONSTAD SKOLE: Tilbygg og ombygging (226-235 millioner)
 • JAKOBSLI SKOLE: Ny barneskole med 700 elever. Tiltaket avlaster Charlottenlund barneskole, som har betydelig elevkapasitet i to paviljonger og erstatter midlertidige lokaler ved gamle Ranheim skole for Jakobsli skole. Tiltaket kan også avlaste
  Ranheim og Solbakken skolekretser gjennom grensejusteringer. (596-635 millioner)
 • ÅSHEIM UNGDOMSSKOLE: Tiltaket gjør at skolen vil håndtere elevtallsøkningen som følger av en avvikling av ungdomstrinnet ved Stabbursmoen skole (112-117 millioner)
 • SJETNE UNGDOMSSKOLE: Ny ungdomsskole med kapasitet til 300 elever (315-337 millioner)
 • SELSBAKK UNGDOMSSKOLE: Tilbygg som erstatning for paviljonger (250-270 millioner)
 • UGLA SKOLE: Tilbygg som erstatning for paviljonger (138-143 millioner)
 • HOEGGEN SKOLE: Tilbygg som erstatning for paviljonger (70-77 millioner)

KAPASITET VED BARNESKOLER:

KAPASITET VED UNGDOMSSKOLER:

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ