- Annonse -

Metrobussen skaper krøll ved Kroppan bru

Rådmannen anbefaler at fartsgrensen senkes til 70 km/t. -Uaktuelt, sier Statens vegvesen.

- Annonse -

Knappe tre måneder før metrobussen settes i rute er langt fra alt knyttet til det nye kollektivtilbudet på stell.

Noe av det som skaper hodebry er hva som på kort sikt skal gjøres med holdeplassene ved Kroppan bru. Holdeplassene er vedtatt nedlagt og foreslått flyttet til Holtermanns veg ved Siemens-bygget.

Dette vil imidlertid først kunne skje fra 2020. For at 5000 arbeidsplasser ikke skal stå uten et godt kollektivtilbud på Sluppen fra 3. august foreslår rådmannen at det blir gjort noen midlertidige tiltak.

Med dagens trafikksituasjon vil den største utfordringen for metrobusser på vei inn mot sentrum være knyttet til trafikkvekslingen med de som skal av til Omkjøringsvegen. Ifølge beregninger gjort av Statens vegvesen vil metrobussene trenge en akselerasjon- og vekslingsstrekning på rundt 500 meter.

Avstanden fra dagens holdeplass og frem til rampen til Omkjøringsvegen er til sammenligning kun 270 meter.

I et saksfremlegg til formannskapet foreslår rådmannen at det blir gjort følgende tiltak:

  • Etablering av flettefelt og kollektivfelt på Kroppan bru
  • Fartsgrensen på strekningen senkes til 70 km/t

Da den aktuelle veistrekningen er en riksveg er det opp til Statens vegvesen å avgjøre hvilke tiltak som kan være aktuelle.

Statens vegvesen slår fast at det ikke vil være aktuelt å redusere fartsgrensen. Skal rådmannens forslag gjennomføres kreves det nemlig fravik fra vegnormalene.

Statens vegvesen region Midt anser muligheten for at en fravikssøknad blir innvilget som minimal og anbefaler Trondheim kommune å skrote planene.

Saken skal opp i tirsdagens møte i formannskapet.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: