-1.8 C
Trondheim
fredag, desember 2, 2022

Trærne ved Heimdal stasjon må vike for metrobussen

Krysset ved Heimdalsvegen og Ringvålvegen skal utvides

- Annonse -

Heimdal sentrum vil bli et viktig trafikknutepunkt når AtBs nye rutestruktur trer i kraft i begynnelsen av august. Flere matebusslinjer og to forskjellige metrobusslinjer vil trafikkere holdeplassen ved Heimdal stasjon.

Begge metrobusslinjene vil ha start- og endestasjon ved Østre Lund på Kattem, men der den ene vil gå langs Kattemskogen og Heimdalsvegen, vil den andre gå langs Ringvålvegen.

For å sikre trafikkflyten og for å bedre fremkommeligheten for bussene som kommer sørfra fra Kattemskogen, skal krysset ved Heimdalsvegen og Ringvålvegen utvides med et eget venstresvingefelt.

Krysset ved Ringvålvegen og Heimdalsvegen skal utvides. Bjørketrærne ved Heimdal stasjon få fjernes, mens rekka med gamle poppeltrær blir stående

I planforslaget er det vurdert flere alternative løsninger. Løsningen man har gått for innebærer at fortau og veibane flyttes østover, altså inn mot Heimdal stasjon.

Det medfører at dagens trerekke bestående av bjørk må fjernes. Det er imidlertid lagt opp til at det kan etableres en ny grøntrabatt med trær øst for det nye fortauet.

Bredden på selve venstresvingfeltet er regulert til 3 meter, mens kjørefeltene på hver sin side vil være 3,5 meter brede. Nytt fortau og ny grøntrabatt har en regulert bredde på 3 meter. Grøntrabatt og sykkelveg med fortau på vestsiden av Heimdalsvegen opprettholdes som før.

Saken kommer opp i bystyret torsdag 23. mai 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: