0.1 C
Trondheim
onsdag, januar 29, 2020

/

54 naboer klaget og fikk medhold – nå behandles saken på nytt

Beboere i Balders Hage på Strindheim ønsker ikke at det etableres nye eneboliger bak Plantasjen.

Det er selskapet Moum Eiendom AS som ønsker å bygge seks nye eneboliger like bak Balders Hage barnehage og Plantasjen.

Utbyggingsplanene ble vedtatt av bystyret i april i fjor, men ble påklaget av naboer. Klagen ble ikke tatt til følge og ble oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Her fikk naboene medhold i sin klage. Bakgrunnen for at Fylkesmannen opphevet planen var at det ikke var samsvar mellom plankartet og sol- og skyggeanalysen.

Det er nå gjort justeringer i plankartet ved at byggegrense er trukket lenger bort fra berørte naboer.

Saken skal opp i bygningsrådet den 25. juni hvor den mest sannsynlig blir oversendt bystyret med forslag om å godkjenne den nye planbeskrivelsen.

Siste saker:

2,884FølgereLik