- Annonse -

Disse veiene skal asfalteres i sommer

Sommeren er høysesong for asfaltering. Disse trondheimsveiene får nytt asfaltdekke.

- Annonse -

Hvert år måler Statens vegvesen dekketilstanden på alle landets riks- og fylkesveger. Ved hjelp av en laserskanner får man ut nøyaktige data på spor og jevnhet i asfaltdekket.

Målingene danner grunnlaget for prioriteringen av hvilke veger som skal få nytt dekke. Når det prioriteres mellom veger så spiller trafikkmengde, hvor stor andel tungtrafikk det er på vegen og trafikksikkerhet inn.

Når det gjelder de kommunale vegene så har Trondheim bydrift utarbeidet et eget kart som viser hvilke veier som skal asfalteres i løpet av sommeren. (Åpnes i nytt vindu)

Kartet gir en detaljert oversikt over hvilke veier som er planlagt asfaltert nå i sommer. Kartet finner du HER.

Trondheim bydrift presiserer at det kan bli forandringer om noen av strekningene viser seg å blir dyrere enn antatt eller om man må omdisponere midler.

Av de vel 30 vegene som foreløpig ligger inne i kartet finner vi blant annet disse vegstrekningene:

 • Søbstadvegen (Hele veien)
 • Tyholtveien (Fra Kong Øysteins veg til Persaunevegen)
 • Strindvegen (Fra Reidulvs gate til Ludvig Must veg)
 • Øvre Bergsvingen (Hele veien)
 • Persaunevegen (Fra Innherredsveien til Fernanda Nissens veg)
 • Johan Falkbergets vei (Fra Benjaminsveien til Mikkel Mærks veg)
 • Smistadvegen (Store deler av vegen mellom Granåsen og Ringvålvegen)

DISSE RIKS- OG FYLKESVEGENE FÅR NYTT ASFALTDEKKE:

 • E6 Moholt – Tunga
 • E6 Ranheim – Væretunnelen (ytre felt i nordgående retning)
 • E6 Væretunnelen
 • E6 Rampe Tungakrysset
 • Fv. 704 Torgård – Tanem (2773 meter)
 • Fv. 704 Sandmoen rundkjøring – Østre Rosten (140 meter)
 • Fv. 6650 Havstad – rundkjøring General Bangs veg (1087 meter)
 • Fv. 6650 Tonstadkrysset mot øst (516 meter)
 • Fv. 6654 Spongdal – Ringvål (3180 meter)
 • Fv. 6658 Rundkjøring «Nardolokket» (154 meter)
 • Fv. 6660 Moholtkrysset over E6 (65 meter)
 • Fv. 6660 Dragvoll – rundkjøring Jakobsli (905 meter)
 • Fv. 6686 Østre Rosten, John Aaes veg – Sentervegen (280 meter)
 • Fv. 6686 Østre Rosten, Sentervegen – Ivar Sjånes veg (600 meter)
 • Fv. 6694 Tanemsflata – Klæbu (2344 meter)

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: