- Annonse -

Ny gangbru sikret dispensasjon fra skolekapasitet

Justerer skolekretsen til 200 boenheter på Vestre Rosten.

- Annonse -

Rett Hjem Bolig AS skal bygge rundt 200 nye leiligheter nedenfor krysset Sivert Thonstads vei og Vestre Rosten. Boenhetene er tenkt fordelt på fire boligblokker, hvorav 2 kan bebygges med inntil åtte etasjer og 2 med inntil syv etasjer.

Da bystyret i oktober sluttbehandlet forslaget til reguleringsplan ble det gitt rekkefølgekrav om at tilstrekkelig skolekapasitet måtte dokumenteres før utbyggingstillatelse kunne gies.

Utbyggingsprosjektet (rød sirkel på kartet) hører inn under skolekretsen til Stabbursmoen skole hvor det i dag er sprengt kapasitet. Utbygger mener tomta naturlig sokner til nye Huseby skole. (Kart: Trondheim kommune)

Utbygger mente det var naturlig å justere skolegrensene slik at de 200 boenhetene ble flyttet fra Stabbursmoen til Huseby skolekrets. I dispensasjonssøknaden fra februar ble det  blant annet vist til at det er satt av penger til bygging av en gang- og sykkelbru over Bjørndalen, noe som vil knytte Kolstad og Tiller tettere sammen.

Da bygningsrådet denne uken behandlet søknaden så var det nettopp den nye gang- og sykkelbrua som skulle være med å sikre dispensasjon. Politikerne valgte dermed å ikke følge rådmannens innstilling.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: