- Annonse -

Starter arbeidet med ny bru ved Sluppen i mars 2020

Nå legges broprosjektet til 1,2 milliarder ut på anbud.

- Annonse -

Dagens Sluppen bru har gått ut på dato og skal byttes ut. Den nye brua, som har fått navnet «Nydalsbrua», vil bli 142 meter lang og ha fire kjørefelt.

Nå legges broprosjektet til 1,2 milliarder kroner ut på anbud.

–Vi har satt av god tid til utarbeidelse av tilbud og forhandlinger. Slik det ser ut nå håper vi å starte opp med anleggsarbeidet for hovedentreprisen i løpet av mars 2020, forteller prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen.

Byggearbeidene er forventet å ta rundt 3 år og vil påvirke trafikken i området.

–Generelt vil arbeidet foregå svært tett inntil trafikkert veg. Trafikantene må forvente redusert fremkommelighet rundt Sluppen bru i hele den tre år lange anleggsperioden, opplyser Aronsen.

For å klare å gjennomføre prosjektet, må man stenge Rv. 706 Oslovegen nord for dagens lyskryss i inntil ett år. Dette skjer sannsynligvis i tidsrommet 2020-22. I tillegg vil man måtte stenge nordgående avkjøringsrampe fra E6 i hele anleggsperioden.

DETTE SKAL BYGGES:

  • Nydalsbrua – 142 meter lang og med fire kjørefelt
  • 1,2 kilometer ny rv. 706
  • 2,15 kilometer ramper
  • 570 meter sekundærveger
  • 2,3 kilometer gang- og sykkelveger (hvorav 1,1 kilometer ekspressykkelveg og 1,0 kilometer sykkelveg med fortau)
  • 14 konstruksjoner
  • 160 meter tunnel (forberedelser til Byåstunnelen: portal og to løp på 80 meter)

Videoene under viser hvordan det nye vegsystemet og gang- og sykkelvegsystemet i området vil bli seende ut.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: