- Annonse -

Lanserer bok om Olav den helliges mirakler under Olavsfest 2019

Unikt boksamarbeid mellom Museumsforlaget og Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. "

- Annonse -

«Passio Olavi» er en av Norges eldste bøker og består av underholdende mirakelfortellinger med St. Olav som hovedperson. Det var den trønderske erkebiskop Øystein som på 1170-tallet ønsket å skape blest om St. Olav og det ferske erkebispesetet Nidaros.

I et samarbeid mellom Museumsforlaget og Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider foreligger boka nå for første gang på bokmål, oversett av Lene Dåvøy.

Første utgave oversatt til norsk var basert på et manuskript fra Oxford, og ble utgitt på nynorsk til det store Olavs-jubileet i 1930. Utgaven som lanseres under Olavsfest 2019 er derimot basert på alle kjente manuskript og inneholder derfor flere mirakler enn 1930-utgaven.

«Passio Olavi» er nå oversatt til bokmål for aller første gang.

Håkon Gullvåg har stilt dokumentasjon av reisealteret St. Olav (2015) til disposisjon som omslag og illustrasjon til boka. Verket St. Olav (2015) er tredelt. Midtpartiets portrett av helgenkongen er brukt som innledning til miraklene, mens yte høyre og venstre del, dvs. sidealterene, omfavner omslagets for og bakside.

Reisealteret St. Olav ble satt opp i Nidarosdomen i april 2015 før det ble båret av pilegrimer hele veien til Roma. Der ble det imidlertid stjålet. Reisealteret er ennå ikke kommet til rette, og i dag finnes bare fotografier av det.

«Passio Olav»i er en viktig del av den første norske litteraturen, og gjennom den får vi et gløtt inn i livene til mange vanlige mennesker som ellers er ukjent for oss. Ingen annen helgen har satt slike spor etter seg i norsk natur og folkeliv.

Boklansering lørdag 3. august kl. 12.15 på Vestfronten utenfor Nidarosdomen
Høytlesning ved domprost Ragnhild Jepsen og skuespiller Torstein Andersen.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: