Suksess med gratis SFO på Kolstad – Ap vil utvide tilbudet til hele byen

Sier tiltaket vil være kostnadskrevende, men at det er nødvendig for å kunne forebygge sosial ulikhet i barneskolen.

- Annonse -

Huseby skole (tidligere Kolstad og Saupstad skoler) har siden 2016 deltatt i et statlig finansiert prøveprosjekt hvor samtlige elever ved 1. til 4. trinn har fått tilbud om gratis kjernetid på SFO.

Med gratis kjernetid har elevene kunnet benytte SFO 2 timer gratis hver dag etter skoletid. I sommerferien har barna fått tilbud om SFO to dager i uken.

Fredag fikk Ap-leder Jonas Gahr Støre, ordfører Rita Ottervik og bystyrerepresentant Sara Shafighi høre hvilke erfaringer rektor Inger Sagen Hasselø hadde høstet etter fire år med prøveordningen.

-Det har vært mange velmenende tiltak i bydelen for å fange opp elever som faller utenfor det sosiale fellesskapet. Gratis kjernetid på SFO har gitt meget gode resultat da det har nådd alle barn. Tiltaket har være det viktigste bidraget for å styrke det sosiale fellesskapet, forteller Sagen Hasselø.

Rektoren mener derfor det nå er viktig at det tenkes langsiktig.

-Skal gratis SFO være mer enn bare et «oppholdssted» for barna, så må det følges opp med flere faste stillinger slik at skolene får en forutsigbar plan å jobbe etter. Det ligger et stort potensiale i tiltaket både når det gjelder integrering og språkopplæring, men det fordrer altså at den enkelte skole får inn nok kompetanse, sier Hasselø.

Gratis SFO

Det var under årsmøtet i februar at Trondheim Arbeiderpartiet vedtok at man skulle gå inn for gratis kjernetid på skolefritidsordningen i hele byen.

Ordfører Rita Ottervik legger ikke skjul på at gratis SFO vil være et kostnadskrevende tiltak og at man derfor må være forberedt på å ta løftet over flere budsjett.

-Gratis kjernetid i SFO er et forebyggende tiltak som kan være med på å minske frafallet i skolen, mener ordfører Rita Ottervik, Ap-leder Jonas Gahr Støre, rektor ved Huseby skole Inger Sagen Hasselø og bystyrerepresentant Sara Shafighi.

-Tempoet vil avhenge mye av de statlige overføringene til kommunesektoren. Gratis SFO er imidlertid et av de viktigste vedtakene vi i Trondheim Arbeiderparti har gjort på lenge og vil derfor være noe vi vil prioritere høyt i kommende periode, forklarer Ottervik.

Gratis SFO er beregnet til å koste rundt 4,5 milliarder på landsbasis. Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det er en kostnad samfunnet må ta.

-Skal vi klare å utjevne de sosiale forskjellene blant folk så er vi nødt til å gjøre tiltak der ulikhetene kommer best til syne. Det er hjerteskjærende når jeg får høre om barn som på grunn av dårlig økonomi må gå hjem til tomt hus istedenfor å bli med klassekameratene over på SFO. Dette er er et løft vi rett og slett er nødt til å ta, forteller Ap-lederen.

Støre mener gratis SFO også kan være med på å forebygge frafallet i den videregående skolen.

-Vi vet at mye av frafallet starter allerede i de første skoleårene. Derfor er det viktig at vi setter inn forebyggende tiltak så tidlig som mulig. Gratis SFO er et slik tiltak, understreker

Bystyrerepresentant Sara Shafighi (Ap) har selv gått på det som tidligere var Kolstad skole. Hun skulle ønske at det også den gangen var tilbud om gratis SFO.

-Da vi kom fra Iran var familien min såpass fattig at vi fikk innvilget gratis SFO. Det var imidlertid flere av elevene ved skolen som burde ha fått samme tilbud. Familiene var fattige, men ikke fattige nok. Når man må snu på hver krone er det ikke sikkert at SFO vil bli prioritert fremfor klær, mat og ferie til ungene.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ