-1.6 C
Trondheim
onsdag, februar 19, 2020

BEBOER PÅ KLETT: -Flere på Leinstrand bør sitte med en flau smak i munnen nå

Massedeponi vil føre til massiv tungtransport gjennom Klett sentrum. -Hvor ble det av alle de som snakket om trafikksikkerhet for bygdas barn og unge, spør en oppgitt beboer.

Bydelsnytt skriver i dag om eiendomsinvestor Øyvind Antonsens planer for et massedeponi ved Storlersbakken nedenfor Sandmoen.

Selv om enkelte deponi er omstridte hersker det allikevel bred politisk enighet om at Trondheimsregionen trenger flere deponier i årene fremover.

-Byen vokser og ett eller annet sted må massene kjøres til, med mindre noen kan trylle de bort, sier Ola Borten Moe og har rett i det.

Da rene overskuddmasser kan brukes til nydyrking av jord til matproduksjon, så kan massedeponier også være en stor og viktig ressurs for samfunnet.

Eiendomsinvestor Øyvind Antonsen (innfelt bilde) har gått sammen med tre grunneiere for å drive massedeponi.

I arbeidet med artikkelen har Bydelsnytt valgt å ikke fokusere på ravinedaler og viltkorridorer, da dette er dekket i andre medier. Vi har derimot ønsket å løfte frem en side ved saken som har gått under radaren hos mange.

Tiltaket vil nemlig, slik det er skissert i planbeskrivelsen, medføre en betydelig tungtransport gjennom Klett sentrum – 11 000 fullastede lastebiler med tilhenger for å være nøyaktig.

11 000 lastebiler som enten må kjøre rett forbi bygdas barneskole, via Heimdal sentrum eller via Klettkrysset hvor trafikken som kjent ikke alltid flyter like lett.

Uansett hvilken kjørerute lastebilene velger så vil de passere rett ved siden av samfunnshuset og idrettsanlegget på Klett.

I støyrapporten fra Rambøll går det frem at tungtransporten vil foregå mellom kl. 07.00 og 19.00 mandag til fredag i en periode på inntil 2 år.

Det er med andre ord snakk om en tungtransport som bygdas barn og unge må forholde til seg til over en lengre periode – enten langs skoleveien eller på vei til trening på ettermiddagen.

Det siste året har flere på Leinstrand mobilisert kraftig mot flere plan- og byggesaker på Klett – blant annet Johs Sylterns planer om et verkstedbygg, døgnhvileplassene ved Cirkle K og Statens vegvesens planer for den såkalte “trekanttomta”

Ett av argumentene har vært at tiltakene ville føre til en farligere trafikksituasjon for bygdas barn og unge.

Når det gjelder de 11 000 lastebilene som nå kanskje skal dure gjennom Klett sentrum så er det imidlertid stille. 

-Enkelte på Leinstrand bør helt klart sitte med en flau smak i munnen nå, sier en oppgitt beboer som Bydelsnytt har snakket med.

Bygningsrådet skal behandle saken om massedeponiet tirsdag 17. september

Massedeponi vil gi massiv tungtransport gjennom Klett sentrum