- Annonse -

Nå skal politikerne ta stilling til riving av Siemensblokka

Byantikvaren mener Simensblokka er et landemerke som bør bevares. I begynnelsen av oktober skal bygningsrådet ta stilling til riving.

- Annonse -

Mange i Trondheim har et forhold til den røde Siemens-blokka på Sluppen. Ikke minst på grunn av det elektriske juletreet som har lyst opp i adventstiden siden 1964.

Siemens flyttet ut av blokka i oktober fjor og leier i dag lokaler i det gamle NAV-bygget på andre siden av Bratsbergvegen.

Siemens ser på blokka som et utdatert kontorbygg som til tross for sine arkitektoniske kvaliteter ikke møter bedriftens behov for et moderne kontorbygg. Siemens ønsker derfor å rive blokka for å starte detaljprosjekteringen av et nytt kontorbygg på samme tomt.

Rådmannen erkjenner at Siemens har behov for en «hensiktsmessig og framtidig god kontorløsning», men vurderer det som uheldig å tillate rivning før man har avklart spørsmålet om bevaring.

En ny Simens-blokk vil ikke skille seg nevneverdig fra den gamle (Skisse: Siemens)

Rådmannen mener videre at en riving av høyblokka vil kreve ny reguleringplan da signalisert arealbehov for planlagt nybygg vil være av en slik art at plankravet i KPA slår inn. Siemens er uenig i denne vurderingen.

Saken kommer opp i bygningsrådet tirsdag 1. oktober

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: