-1.6 C
Trondheim
fredag, mars 5, 2021

/

Rus og kriminalitet er økende blant ungdom i Stjørdal

Ny rapport om ungdomsmiljøet i Stjørdal

Det er Stjørdal kommune og Kompetansesenter rus –region Midt-Norge som står bak rapporten “Er det grunn til bekymring for ungdomsmiljøet i Stjørdal?”

Målsetting har vært å få mer kunnskap om ungdomsmiljøet i Stjørdal og hvordan barn og unge har det. Kartleggingen har rettet seg mot barn og unge fra og med 7. trinn til og med 10.trinn.

Rapporten konkluderer med at det er grunn til bekymring, og lister opp disse punktene:

  • Mange barn og unge i Stjørdal opplever utenforskap og manglende mestring i skole.
  • Flere opplever sviktende foreldrefungering.
  • Mange barn og unge faller tidlig fra organisert aktivitet og idrett.
  • Rus og kriminalitet er et voksende problem blant stadig yngre barn og unge.
  • Hjelpetiltakene er ikke tilstrekkelig koordinert og samordnet.

Du kan lese hele rapporten HER

Siste saker:

font-family: praxis-next,sans-serif; font-weight: 900; font-style: normal;