-1.5 C
Trondheim
onsdag, november 20, 2019

/

Mener nabo bygger ulovlig – har anmeldt kommunen til politiet

-Byggesakskontoret er i ferd med å ødelegge folks tillit til den offentlige forvaltning, sukker oppgitte beboere på Ranheim.

Av Jan Vestre

Byggingen av en ny enebolig på Heimtrøa på Ranheim har de siste månedene skapt stor frustrasjon hos flere beboere i området . Man føler seg ført bak lyset og krever at kommunen stanser det man kaller ulovlig byggeaktivitet.

Under en tilsynsbefaring i mai kom det frem at tegningene som lå til grunn for byggetillatelsen som ble gitt noen måneder tidligere, ikke stemte. Tiltaket var i følge kommunen også i strid med gjeldende reguleringsplan når det gjaldt antall etasjer.

I tilsynsrapporten informerte Byggesakskontoret om at man på bakgrunn av nevnte forhold, ville komme til å trekke byggetillatelsen. Tiltakshaver ble samtidig anbefalt å søke om dispensasjon om man ville beholde bygget slik det nå stod.

Noen få dager senere sendte Byggesakskontoret ut et nytt brev hvor man igjen anbefalte  at det “så snart som mulig” ble sendt inn en dispensasjonssøknad.

Kurt-Ole Eide (t.v) og Roy Normann Hanssen vil gjerne ha flere naboer i Heimtrøa. De har imidlertid protestert kraftig på byggingen av den hvite eneboligen i bakgrunnen.

Det får Roy Normann Hanssen i Heimtrøa 8 til å riste oppgitt på hodet.

-Dette er jo en fullstendig håpløs tilnærming fra kommunens side. Behandlingen av byggesaker er basert på gjensidig tillit, men hva gjør kommunen når denne tilliten brytes? Jo man løper etter tiltakshaver med innstendige oppfordringer om å søke om dispensasjon slik at bygget kan godkjennes.

-Farlig presedens

Hanssen får støtte fra nabo og styreleder i Heimtrøa Velforening, Kurt-Ole Eide.

-Denne saken er et godt eksempel på hvorfor mange i Trondheim er i ferd med å miste tilliten til Byggesakskontoret. Når man er såpass hissig på at tiltakshaver bør søke om dispensasjon så er det nærliggende å tro at man her først og fremst er opptatt av å rydde opp i eget rot. Kommunen har jo selv innrømmet at byggetillatelsen ble gitt på helt feil grunnlag.

-Med tanke på antall byggesaker så må det vel være rom for å gjøre feil av og til?

-Selvfølgelig, men da må man samtidig vise at man evner å ta tak i situasjonen, og ikke som i dette tilfellet bare lar ting skure og gå og håpe på det beste.

 

Ansvarlig søker og tiltakshaver har en helt annen oppfatning av saken, men har ikke ønsket å stille til intervju.

-Dere har reagert kraftig på at tiltakshaver har fortsatt byggingen etter tilsynbefaringen? Hvorfor slikt oppstyr når dette er noe kommunen uansett sier skjer på “eget ansvar”?

-Hvor ofte hører man om at noen må rive et hus som er satt opp ulovlig? Det skjer aldri. Kommunen “kjøper seg fri” fra ubehagelighetene ved at man i ettertid innvilger alle de dispensasjoner som trengs for at bygget skal være lovlig. At et helt nabolag sitter igjen med svarteper betyr åpenbart ingenting.

Reaksjon

Avdelingsleder ved Byggesakskontoret Ingeborg Semundseth ønsker ikke å kommentere politianmeldelsen eller den pågående byggesaken på Heimtrøa.

Hun avviser imidlertid at det skal være lettere å be om tilgivelse enn tillatelse i byggesaker.

-Nei, det er det ikke. Byggesakskontoret foretar alltid en objektiv vurdering basert på at tiltaket ikke er utført, forklarer Semundseth.

-Hva er rutinene når Byggesakskontoret får inn meldinger om at et tiltak ikke samsvarer med tegningene som lå til grunn for vedtak og nabovarsel?

-Det første vi gjør er å kontakte ansvarlig søker hvor vi ber om en redegjørelse. Dersom det avdekkes uoverensstemmelser mellom det som er godkjent og faktisk bygd får ansvarlig søker anledning til å sende inn en revidert søknad. Ved søknadsbehandling vil kommunen som nevnt foreta en objektiv vurdering basert på at tiltaket ikke er utført.

-Hvilke sanksjonsmuligheter har kommunen når avvik ikke lukkes eller nødvendige dispensasjonssøknader ikke blir sendt?

-Kommunen har anledning til følge opp tiltaket etter plan-og bygningslovens kap. 32
som omhandler ulovlighetsoppfølging. Etter dette kapittelet kan kommunen blant annet gi pålegg om retting, stans, ilegge tvangsmulkt, overtredelsegebyr og tvangsfullbyrdelse.

Uenig

Bydelsnytt har snakket med både ansvarlig søker og tiltakshaver og gitt begge muligheten til å komme med sin versjon av saken. De ønsker imidlertid ikke å diskutere saken i media før kommunen har fattet et vedtak.

Ansvarlig søker og tiltakshaver mener sokkeletasjen ikke er å regne som en egen etasje.

I dispensasjonssøknaden som ble sendt Byggesakskontoret i midten av september går det imidlertid frem at man mener tilsynsrapporten har gitt en feil fremstilling av saken.

Dette da man mener byggets sokkeletasje ikke er å regne som en egen etasje og da bygget skal være lavere enn det reguleringsplanen åpner for.

I forbindelse med dispensasjonssøknaden har det kommet inn merknader fra Heimtrøa Velforening, Soltun Borettslag og flere enkeltstående naboer.

Saken ligger for øyeblikket hos Byggesakskontoret.

Nå kan du bo i hageby på Tiller

-På utkikk etter enebolig eller leilighet i et bilfritt og barnevennlig strøk, omgitt av store grøntarealer? I Tiller Hageby er det fortsatt et tjuetalls boliger igjen for salg.

Siste saker:

BYDELSNYTT TV:
Video thumbnail
Slik blir den nye sentralstasjonen i Trondheim - Bydelsnytt.no
03:51
Video thumbnail
Trolsk stemning på Jonsvatnet 29.01.19 - Bydelsnytt.no
02:23
Video thumbnail
Ordfører Rita Ottervik åpner Sjetnehallen 03.01.19 - Bydelsnytt.no
00:46
Video thumbnail
Klart for 5. dagsfæst i Klæbuhallen . - Bydelsnytt.no
02:11
Video thumbnail
Nye Fv. 704 Røddekrysset - Tanem i Klæbu - Bydelsnytt.no
00:26
Video thumbnail
Åpning av nye Fv. 704 mellom Tanum og Røddekrysset 07.12.18 - Bydelsnytt.no
00:12
Video thumbnail
Brann ved Brubakken på Melhus 07.12.18 - Bydelsnytt.no
01:38
Video thumbnail
Julegrantenning Heimdal sentrum 02.12.18. - Bydelsnytt.no
02:05
Video thumbnail
Slik blir NYE Trondheim Spektrum - Bydelsnytt.no
04:47
Video thumbnail
Utkjøring av snø i Granåsen, Trondheim 12.11.18 - Bydelsnytt.no
01:54
Video thumbnail
Jenny Grøtan på besøk hos Ranheim Håndball 07.11.18 - Bydelsnytt.no
01:48
Video thumbnail
Petter Northug om "Byttehelgen 2018" - Bydelsnytt.no
00:17
Video thumbnail
Utleira IL fikk Mangfoldsprisen 2018 - Bydelsnytt.no
02:29
Video thumbnail
NATO-øvelse på Byneset 29. og 30. oktober 2018 - Bydelsnytt.no
02:06
Video thumbnail
Leinstrand Songlag oktober 2018 - Bydelsnytt.no
01:26
Video thumbnail
Kjedekollisjon i Okstadbakken 15.10.18 - Bydelsnytt.no
00:25
Video thumbnail
NM Terrengløp 2018 - Bydelsnytt.no
01:42
Video thumbnail
Lastebil veltet nederst i Leinbakkan 17.09.18 - Bydelsnytt.no
01:34
Video thumbnail
Stein Vanebo i Trondheim Concerts - Bydelsnytt.no
00:18
Video thumbnail
Fosenlagets sangkor (2) 01.09.18 - Bydelsnytt.no
01:49
Video thumbnail
Trimgruppa på Byneset - Bydelsnytt.no
01:17
Video thumbnail
Rotvollfestivalen 2018 - Bydelsnytt.no
01:57
Video thumbnail
Garasjeromsmarked Tiller 26.08.18. - Bydelsnytt.no
00:43
Video thumbnail
Flokkens sommertur i bymarka - Klæbu speidergruppe
02:49
Video thumbnail
Barnefestivalen Juba Juba 2018 - Bydelsnytt.no
01:18
Video thumbnail
Kjetil Utne (62) skal sykle fra Trondheim til India 1(2) - Bydelsnytt.no
00:32
Video thumbnail
Grevlinger lager leven på Tiller 21.05.18 - Bydelsnytt.no
00:31
Video thumbnail
Elevmusikal Charlottenlund barneskole 09.05.18 - Bydelsnytt.no
01:49
Video thumbnail
Bjørnis på Sluppen Brannstasjon 07.05.18 - Bydelsnytt.no
00:23
Video thumbnail
Fotballskole på TOBB arena 29.04.18 - Bydelsnytt.no
01:16
Video thumbnail
Bymesterskap isfiske 2018 - Bydelsnytt.no
05:24
2,791FølgereLik