- Annonse -

Vannkvaliteten i Trondheim er bedre enn på lenge

Innslaget av tarmbakterier i drikkevannet er de senere årene betydelig redusert.

- Annonse -

Trondheim har i flere år gjennomført en systematisk overvåking av vannkvaliteten i kommunen. Dette gjelder både drikkevann, vassdrag og badevann i innsjøer og fjordområder.

Hvert år utarbeides det en rapport som er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. HER kan du lese rapporten for 2018.

I en oppsummering til formannskapet skriver rådmannen at innslaget av tarmbakterier i Jonsvatnet er blitt betydelig redusert. I 2018 ble det påvist E-coli i kun 4 % av prøvene, noe som er langt under målet på 10%.

Råvannskvaliteten i Jonsvatnet er blitt betydelig bedre de senere årene. (Illustrasjon: Trondheim kommune)

Innsjøen Benna i Melhus kommune ble i 2016 tatt i bruk som reservedrikkevannskilde. Benna er for tiden ikke i drift da man må finne en løsning på utfordringen med hoppekreps (ikke farlig, men kan påvirke smaken av vannet).

Rene badeplasser

Trondheim kommune overvåker vannkvaliteten ved 22 offentlige badeplasser. I perioden mai-august blir det tatt 10 prøver ved hver plass.

Rådmannen skriver at det i 2018 generelt ble målt utmerket badevannskvalitet, men at det på enkelte badeplasser kan skje hendelser som innebærer mulig helserisiko.

Slike hendelser oppstår vanligvis i forbindelse med kraftig nedbør med påfølgende overløp av avløpsvann fra kommunalt nett.

Stenging av badeplass har ikke forekommet, men publikum opplyses ved skilting og nettsider at det ikke anbefales å bade på de mest utsatte badeplassene rett etter kraftige nedbørsperioder.

Badevannskvaliteten i 2018 var god eller meget god ved de 22 badeplassene som ble kontrollert. (Illustrasjon: Trondheim kommune)

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: