-Boligkjøpere i Ranheimsfjæra føler seg lurt

Fortsatt uenighet rundt måten å regne parkeringsplasser på i Ranheimsfjæra.

- Annonse -

Skanska måtte i begynnelsen av september stanse byggearbeidene ved sitt nye boligprosjekt i Elvesvingen. Årsaken var at Fylkesmannen for andre gang hadde opphevet kommunens rammetillatelse.

Prosjektsjef Kari Sollie i Skanska Eiendomsutvikling i Trondheim uttalte i den forbindelse  at man raskt ville søke om ny rammetillatelse, men at man denne gangen ønsket en tettere dialog med naboene.

-Vi tar Fylkesmannens vedtak til etterretning og ønsker nå å finne en løsning sammen med naboene før vi søker om ny rammetillatelse. Dette for at alle parter skal slippe en ny runde med klagebehandling.

Ny tillatelse

Skanska søkte den 16. september om ny rammetillatelse og igangsettingstillatelse for boligprosjektet som består av 3 boligblokker med totalt 80 2 til 4-roms leiligheter.

Byggesakskontoret gav den 30. september Skanska ny igangsettingstillatelse. Det ble samtidig opplyst om at det nylig var fattet et rammevedtak og at klagefristen her ennå ikke var løpt ut.

Om eventuelle klager på rammevedtaket ble tatt til følge, så ville dette kunne få konsekvenser for igangsettingstillatelsen som nå var gitt.

«Elvesvingen» – Ranheim (Illustrasjon: Skanska)

Sameiet «Ranheimsfjæra fellesareal» har hele tiden ment at måten Skanska har regnet antall parkeringsplasser på har vært feil, og at det nye boligprosjektet derfor vil føre til ytterligere press på parkeringsplassene i området.

I tillegg mener man det er «uheldig og meningsløst» at dagligvarebutikken (REMA 1000) ikke vil ha egne parkeringsplasser.

-Føler oss lurt

Sameiet har nå klaget på den nye igangsettingstillatelsen og mener det er «betenkelig og foruroligende» at kommunen har en oppfatning som er «i strid med menneskers normale rettsoppfatning»

Sameiet mener videre at kommunen bare har tatt tiltakshaver sine merknader i betraktning uten å ta hensyn til hverken klagers bemerkninger eller Fylkesmannens vedtak.

Videre fremholdes det at boligkjøperne i Ranheimsfjæra føler seg lurt, og at man er skuffet over at Skanska med kommunens støtte ikke oppfyller kravene til parkeringsdekning slik man mener det klart er forespeilet i prosjektet.

Skanska presiserer at man kun har søkt om en midlertidig dispensasjon fra parkeringsbestemmelsene, og at denne enten vil avløses av en permanent dispensasjon eller at man før ferdigstillelse oppfyller parkeringskravet.

Saken ligger nå hos Byggesakskontoret

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ