- Annonse -

Bygger ny rundkjøring på Østre Rosten

Ny rundkjøring ferdig midt i november. Ny gang- og sykkelundergang ferdig før jul.

- Annonse -

–Etter at ny E6 mellom Trondheim og Melhus sto ferdig, er det blitt mer trafikk i krysset Østre Rosten-Isdamvegen på Tiller. Vi bygger nå ei ny rundkjøring for å øke kapasiteten og bedre trafikkflyten til og fra E6 Hårstadkrysset, forteller byggeleder Martin Myhre i Statens vegvesen.

For å skille myke trafikanter fra de motoriserte så bygges det samtidig en ny gang- og sykkelundergang under Isdamvegen.

Fra mandag 28. oktober blir Isdamvegen stengt i to-tre uker. Trafikk til og fra E6 Hårstadkrysset blir da ledet om Djupmyra (se illustrasjon under).

I perioden Isdamvegen er stengt, skal den nye gang- og sykkelundergangen bygges. Trafikk på Østre Rosten går gjennom østsida av den nye rundkjøringa og påvirkes ikke av stenginga. Gang- og sykkelvegen langs Østre Rosten vil være åpen hele tida.

–Vi regner med å åpne Isdamvegen rundt midten av november. Da er den nye rundkjøringa og vegsystemet rundt ferdig. Det vil fortsatt stå igjen en del arbeid med gang- og sykkelundergangen, som skal bli ferdig før jul, sier Myhre.

Arbeidet med den nye rundkjøringa og undergangen startet i august i år og ligger godt i rute.

Teknobygg AS er entreprenør i prosjektet, som koster om lag 15 millioner kroner.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: