-2.2 C
Trondheim
fredag, desember 2, 2022

Ber kommunen justere skolegrensen i Heimdal sentrum

Vil at nytt leilighetsbygg i Kirkeringen 4 flyttes over fra Åsheim til Breidablikk skolekrets.

Det er selskapet Etat Eiendom AS som nå søker om dispensasjon fra kravet om skolekapasitet for et nytt leilighetsbygg med rundt 130 boenheter.

Bygget er en del av et 12,7 dekar stort område mellom Heimdalsvegen og Kirkeringen som nå skal fortettes med nye leilighetsbygg. Detaljreguleringen av området ble sluttbehandlet av bystyret i slutten av februar.

Kirkeringen 4 ligger i dag innenfor Åsheim skolekrets, både når det gjelder barneskole og ungdomsskole. Ifølge kommunens egen oversikt er det i årene fremover estimert en underdekning ved Åsheim barneskole.

Når det gjelder ungdomsskoletrinnet så vil det ifølge samme oversikt være tilstrekkelig plass.

Etat Eiendom AS ber derfor nå kommunen se på muligheten for å justere skolegrensene på barneskoletrinnet. Utbygger viser i sin dispensasjonssøknad til at det aktuelle leilighetsbygget kun ligger et par hundre meter fra Breidablikk skolekrets som begynner på andre siden av jernbanen.

Det vises også til at man i forbindelse med et nytt leilighetsbygg med 92 boenheter i Anne Ekrens veg 3, fikk justert skolegrensen.

I sin behandling av saken uttalte et samlet bygningsråd at skolegrensene i Trondheim bør være dynamiske og at justeringer «skal bidra til å opprettholde skolekapasitet i en bydel over tid».

Hvorvidt utbygger får gehør for justering av skolegrensen vil være opp til politikerne å avgjøre.

Mens kapasiteten i Åsheim skolekrets er sprengt (rødt område) er det fortsatt ledig kapasitet i Breidablikk skolekrets. (blått området) (Kart: Trondheim kommune)

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

PÅ FORSIDEN NÅ

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: