Her vil E.C. Dahls Eiendom bygge på to etasjer

Men kommunedirektøren er skeptisk til et bygg på 6 etasjer i krysset Nordre og Thomas Angells gate.

- Annonse -

E.C. Dahls Eiendom AS ønsker å legge til rette for flere boliger i midtbyen. I et planforslag som nå sendes ut på høring og offentlig ettersyn, foreslår eiendomsselskapet å bygge på to sentrale bygårder med henholdsvis en og to etasjer.

Kommunedirektøren (tidligere rådmann) mener planforslaget vil bidra til en mer attraktiv og levende Midtby, men er skeptisk til planene om 6 etasjer i Nordre Gate 18-20. Bygget har i dag 4 etasjer.

Kommunedirektøren mener et 6. etasjer høyt bygg i krysset Nordre og Thomas Angells gate vil være lite tilpasset nærliggende trehusbebyggelse, i tillegg til at bygget vil «dominere omgivelsene i et av Midtbyens mest sentrale og mest besøkte områder».

Slik vil to nye etasjer på Nordre gate 18-20 se ut fra Olav Tryggvasons gate (Foto: Skibnes Arkitekter)

Videre heter det at bygget vil gi skyggevirkning på gågatene og nabobebyggelse, og dermed gi redusert bokvalitet for beboerne. Kommunedirektøren mener politikerne bør vurdere en reduksjon til fem etasjer i Nordre gate 18-20 må før planforslaget sluttbehandles.

Når det gjeldet Thomas Angells gate 20 så har ikke Kommunedirektøren noen innvendinger mot at høyden på bygget økes fra fem til seks etasjer

Saken kommer opp i bygningsrådet den 17. desember

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ