Starter arbeidet med Nærmiljøråd i Klæbu

Kommunedirektøren inviterer representanter fra lokale lag og foreninger i løpet av februar.

Det var i forbindelse med arbeidet med med intensjonsavtalen mellom Trondheim og Klæbu i 2016, at det ble tatt initiativ til et eget nærmiljøråd for bydelene Klæbu.

I Fellesnemndas møte den 20.11.18 ble det understreket at nærmiljørådet «skal fungere som høringsinstans og involvere innbyggere i saker som angår lokalsamfunnet.»

Nærmiljørådet skal i tillegg være initiativtaker og tilrettelegger for lokale arrangement. Fellesnemnda hadde som utgangspunkt at nærmiljørådet skal bestå av representanter fra lokale råd.

Videre skal nærmiljørådet ha eget budsjett som er tilpasset rådets arbeidsoppgaver, og kommunedirektøren skal sørge for at dette blir ivaretatt i arbeidet med budsjettet for 2020.

Biblioteket vil spille en viktig rolle i det nye nærmiljørådet (Foto: Klæbu Folkebibliotek)

Under formannskapets behandling av saken den 17. desember ble det vedtatt at nærmiljørådet i Klæbu må forankres både administrativt og politisk i den nye kommunen.

Videre ble det vedtatt at Kommunedirektøren inviterer medlemmene til møte i løpet av februar, og at man på det første møtet diskuterer mandat, retningslinjer og vedtekter, bibliotekets rolle og kontakten opp mot det politiske miljø.

Ny sak om status og fremdrift nærmiljørådet i Klæbu behandles politisk av bystyret i
Trondheim i juni 2021.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: