- Annonse -

Disse aktivitetsanleggene får nærmiljømidler i 2020

Trimpark og turløype på Dalgård, klatrelement på Marinen og flerbruksbane på Vikåsen.

- Annonse -

Trondheim kommune setter hvert år av egne midler til byens såkalte nærmiljøanlegg. Dette er utendørs aktivitetsanlegg som benyttes til «egenorganisert fysisk aktivitet», og «som ligger i tilknytning til bo- eller aktivitetsområder».

Det finnes i dag rundt 300 registrerte nærmiljøanlegg i Trondheim, hvorav ca 100 er skolegårdsanlegg. I hovedsak eies og driftes disse anleggene av kommunen.

I 2019 ble det satt av 6,4 millioner kroner, et beløp som senere ble oppjustert til til 9,2 millioner.

Når det gjelder 2020 så foreslår Kommunedirektøren et bruttobudsjett på 7,7 millioner, hvorav 3,1 millioner er ubenyttede midler fra 2019. Budsjettet vil kunne oppjusteres ved første økonomirapport.

Saken kommer opp i formannskapet 14. januar

Kommunedirektørens forslag til disponering av nærmiljømidler i 2020:

  • Vikåsen flerbruksbane (1,5 millioner) Prosjektet har sammenheng med arbeidet med en 9-er kunstgressbane. Ranheim IL har nylig meddelt at de ikke kan finansiere prosjektet med de ekstra krav etableringen medfører av reetablering av omkringliggende areal. Kommunen er nå i dialog med Ranheim IL for å se på andre alternativer, noe som vil ha innvirkning på kommunens bidrag knyttet til reetablering av flerbruksbanen.
Ranheim IL har nylig sagt at de ikke kan finansiere en 9-er kunstgressbane på Vikåsen. Man ser nå på andre løsninger.
  • Dalgård trimpark og trimløype (3,4 millioner) Trimparken planlegges etablert på området nordøst for det nyetablerte tennis-og padelanlegget. Trimløypa planlegges etablert rundt hele idrettsanlegget, inkludert området nede i dalen nord for idrettsanlegget. Området i og ved dalen er spesielt interessant med tanke på etablering av ulike elementer for å trene balanse, reaksjon, hurtighet osv
Det planlegges både trimpark og trimløype i tilknytning til Dalgård Idrettsanlegg (Foto: Trondheim kommune)
  • Klatrelement på Marinen (2 millioner) I forbindelse med oppgradering av Marinen er en trimpark under prosjektering. For et mer variert aktivitetstilbud for alle aldre, er også et stedstilpasset og større klatreelement under planlegging og utforming. Dette vil være et supplement til trimparken.
Et klatrelement på Marinen skal sikre et bredt aktivitetstilbud.
  • Nissekollen / Nardo friområde (0,2 millioner) Oppstart av skisseprosjekt av friområde med tanke på bedre tilrettelegging for sommerbruk. Kommunedirektøren ønsker å igangsette et arbeid, i samarbeid med lokalbefolkningen, for å se på utvikling av området med tanke på å øke aktiviteten og bruken også i sommerhalvåret
Nissekollen er lite benyttet i sommerhalvåret. Det ønsker kommunen å gjøre noe med.
  • Sandvolleyballbaner (0,1 millioner) Alle kommunens sandvolleyballbaner som hadde behov for oppgradering, er ferdigstilt med ny sand fra Danmark. For å minske svinnet av den kostbare sanden så vil det på de mest benyttede banene etableres gummikantstein som kantavslutning. Dette vil gjøre det enklere å koste sanden tilbake. Ferdigstilles våren 2020
Flere av byens sandvolleybaner er oppgradert. Våren 2020 avsluttes prosjektet med gummikantsten rundt banen. Her fra banen i Ilsvika

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: